Data publicării: 18 aprilie 2022

După cum am arătat în repetate rânduri, fertilizarea terenurilor agricole se face după reguli clare. Dacă nu sunt respectate, se transformă în poluare. Setul minimal de restricții ce trebuie respectate la aplicarea îngrășămintelor este cuprins în Programul de Acțiune (PA), a cărui respectare este obligatorie pentru toți agricultorii!

Nu se aplică fertilizanți când se așteaptă precipitații intense!

Articolul 12 al PA prezintă câteva obligații referitoare la tehnicile de aplicare a îngrășămintelor chimice. Prima dintre ele este să nu se lucreze cu material cu bulgări sau cu granulaţie mai mare decât cea de fabricaţie. De asemenea, nu se lucrează dacă umiditatea aerului este ridicată, pe ceaţă sau burniţă. Întotdeauna se vor utiliza îngrășăminte uscate.

Atunci când terenul prezintă fenomenul de scurgere de suprafaţă se va adopta o maximă prudență. Când terenul este saturat de apă, riscul este maxim, motiv pentru care aplicarea în aceste condiții este interzisă!

În cazul serelor, apa provenită din irigații nu se va evacua în afară. Întreaga cantitate de apă rezultată din colectarea drenajului, condensului şi a apei de irigaţii va fi recirculată.

Următorul articol, 13, al PA vorbește despre fertilizarea terenurilor cu panta mai mare de 12%, indiferent de tipurile de îngrășăminte aplicate. Toate lucrările solului, inclusiv semănatul, pe aceste tipuri de terenuri, cultivate cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel. O altă obligație este aceea de a menține terasele existente pe terenul respectiv. Nu se aplică îngrăşăminte organice sau chimice dacă sunt prognozate precipitaţii intense.

Pe terenurile cu pantă mai mare de 12% este obligatorie încorporarea îngrășămintelor în sol în cel mult 24 de ore de la aplicare.

Pe timpul iernii, terenul arabil cu pante mai mari de 12% trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare, pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

Nerespectarea acestor reguli minime conduce la poluarea cu azot a apelor din zonă. Fermierii care încalcă regulile pot pierde până la 100% din subvențiile acordate pentru culturile din zona unde s-a constatat abaterea!

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: