Data publicării: 13 noiembrie 2019

Marți, 12 noiembrie 2019, a fost organizată încă o rundă de consultări publice pe tema noului Cod de Bune Practici Agricole (Codul) și a Programului de Acțiune, de această dată cu reprezentanții fermierilor din România. Gazdele reuniunii au fost Academia de Științe Agricole și Silvice (ASAS) și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București, în calitatea de consultanți selectați de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru revizuirea acestor documente.

Revizuirea se realizează conform prevederilor Directivei Nitrați, scopul principal fiind actualizarea perioadelor de interdicție a împrăștierii fertilizanților la condițiile climatice din ultimii 30 de ani și la disparitățile teritoriale, precum și la tehnologiile actuale din agricultură. Faza actuală a consultărilor se face pe forma documentelor propusă spre aprobare și agreeată, în prealabil, de către Comisia Interministerială Nitrați. Documentele sunt de mai bine de o lună publicate pe siturile www.nitrati.ro, www.apepaduri.gov.ro, www.inpcp.ro și www.apanoastra.ro, unde cei interesați le pot studia.

La consultări au fost prezenți reprezentanți ai celor mai importante organizații de fermieri din România: Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), Asociația Fermierilor din România, Asociația Producătorilor de Porumb din România, Asociația Producătorilor Agricoli – Ilfov, Asociația Fermierilor Utilizatori de Automate pentru Desfacerea Laptului Crud în România, Clubul Fermierilor Români.

Alături de fermieri au participat și reprezentanți ai Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – AM PNDR, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ASAS, ICPA și USAMV București.

Consultările au fost moderate de către dl Cătălin Simota, reprezentantul ICPA București, care a prezentat modificările survenite în urma revizuirii Codului și a Programului de Acțiune, a răspuns la întrebările participanților și a notat opiniile exprimate în cadrul ședinței.

Între cele mai importante puncte discutate, s-au remarcat următoarele: modul de calcul a perioadei de interdicție, condițiile care trebuie respectate pentru aplicarea fertilizanților minerali în limita a 50kg s.a./ha în perioada de interdicție, oportunitatea de a se întocmi planuri de fertilizare bazate pe studii agro-chimice și perioada la care acestea trebuie actualizate, posibilitatea de a se întocmi planuri de fertilizare pe an agricol și nu pe an calendaristic, perioada la care se actualizează Codul de Bune Practici Agricole.

Aceste puncte vor fi, în continuare, analizate de către Consultant, împreună cu autoritățile centrale implicate, pentru a se determina oportunitatea integrării lor în cadrul Codului și a Programului de Acțiune.

Consultările publice se vor încheia la data de 15 noiembrie 2019.