Data publicării: 24 octombrie 2022

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, continuă să adauge noi repere pe harta platformelor comunale pentru colectarea gunoiului de grajd.

Una dintre cele mai recente investiții este cea din comuna Gălbinaşi, județul Buzău. Noua platformă comunală de gunoi de grajd are o capacitate de 2.958 mc/an, cu o investiție totală de 2.089.953 lei cu TVA, din care 6,4% a fost contribuţia din bugetul local. Și această platformă a fost construită în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, derulat de mai mulți ani sub coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), proiect ce sprijină comunitățile prin investiții în infrastructura de management a gunoiului de grajd.

Investiția oferă, pe lângă platforma propriu-zisă, și un set de utilaje destinat colectării, manevrării, compostării și împrăștierii gunoiului de grajd: un tractor, două remorci, un încărcător frontal, o mașină de împrăștiat compostul rezultat (mraniţa) și o cisternă vidanjă. Gestionarea platformei va fi asigurată de UAT Gălbinaşi care va fi în măsură să implementeze un serviciu public pentru managementul dejecțiilor provenite de la animalele din gospodării și fermele mici.

Ca urmare, şi crescătorii de animale buzoieni din zona acestei localităţi beneficiază de facilități mult îmbunătăţite pentru activităţile de gestionare a gunoiului de grajd, asigurându-se astfel condițiile necesare pentru protejarea apelor de nitraţi, conform Codului de Bune Practici Agricole.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. În această etapă a proiectului sunt finanțate peste 80 de comunități locale.