Data publicării: 7 decembrie 2022

Diversitatea genetică autohtonă reprezentată de rasele adaptate la condițiile locale este deosebit de prețioasă pentru a face față provocărilor generate de schimbările climatice, de multiplicarea bolilor transmise de vectori etc. De aceea este necesară conservarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice animale prin menținerea în ferme a animalelor din rasele locale pentru care, din cauza numărului mic și a dinamicii populației, s-a determinat pericolul de abandon.

În acest scop, în Planul Național Strategic 2023 – 2027 (PNS) a fost inclusă și măsura DR – 03.

Sunt sprijinite 12 rase locale

În perioada 2023-2027 se va continua implementarea prin PNS a angajamentelor destinate creșterii animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon corespunzătoare pachetului 8 al Măsurii 10 din PNDR 2014-2020.

Noua intervenție din PNS se adresează unui număr de 12 rase locale în pericol de abandon utilizate în agricultură, conform datelor ANZ ca fiind în pericol de abandon la nivelul anului 2020:

Ovine:

 • Rațca (Valahă cu coarne în tirbușon)
 • Merinos de Suseni
 • Merinos Transilvănean
 • Merinos de Cluj
 • Țigaie Ruginie

Caprine

 • Alba de Banat

Bovine:

 • Sura de Stepă
 • Bivolul Românesc

Ecvidee:

 • Shagya Arabă
 • Lipițan

Porcine:

 • Bazna
 • Mangalița

Angajamentele vizate de această intervenție sunt coerente cu angajamentele asumate prin ecoscheme în baza art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 2115/ 2021, asigurând în mod complementar atingerea obiectivelor legate de atenuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la acestea, prevenirea degradării solului și îmbunătățirea fertilității acestuia, îmbunătățirea calității apei, conservarea biodiversității, îmbunătățirea bunăstării animalelor și combaterea rezistenței la antimicrobiene, obținerea de alimente de înaltă calitate.

Plăţile compensatorii se acordă anual pentru femelele de reproducție de rasă pură angajate, din rasele prevăzute în PNS, ca sumă fixă pe unitate vită mare (UVM), valorile acestora pe specii fiind următoarele:

 • • Ovine – 87 €/UVM/an,
 • • Caprine – 40 €/UVM/an,
 • • Bovine – 200 €/UVM/an,
 • • Ecvidee – 200 €/UVM/an,
 • • Porcine – 300 €/UVM/an.

Beneficiarii acestei intervenției pot primi sprijin și în cadrul celorlalte intervenții prevăzute în PNS.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: