Data publicării: 1 noiembrie 2022

Apropierea perioadei de interdicție a aplicării fertilizanților pe terenurile agricole ne obligă și să ne îndreptăm atenția către grămezile de gunoi de grajd depozitate în câmp deschis.

Împrăștierea se face înainte de începerea interdicției!

Conform Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (PA), depozitarea în câmp trebuie privită ca o excepţie, nu ca o regulă, și ea nu trebuie confundată cu simpla aruncare a gunoiului de grajd în afara gospodăriei, din lipsa unor capacitați conforme de stocare.

Depozitarea în câmp este permisă doar micilor fermieri, care nu dețin mai mult de opt UVM. Gunoiul poate fi depozitat doar pe terenul pe care urmează a fi împrăștiat și se află în folosința beneficiarului.

Perioada maximă de depozitare în câmp a gunoiului de grajd nu poate depăși 180 de zile, iar cantitatea nu are voie să depășească cantitatea totală de gunoi de grajd care poate fi aplicată pe întreaga suprafaţă a terenului (maximum 170 kg N / ha / an), conform Programului de Acțiune.

Ceea ce este, însă, cel mai important în această perioadă, este că gunoiul de grajd depozitat în câmp trebuie împrăștiat pe teren înaintea începerii perioadei de interdicție. Așadar, acolo unde mai există astfel de depozite, ele trebuie desființate urgent!

Reamintim și faptul că în timpul perioadei de interdicție este cu desăvârșire interzisă depozitarea gunoiului de grajd în câmp!

O altă prevedere a Programului de Acțiune pe care o reamintim este cea referitoare la capacitatea de stocare a platformelor de colectare și depozitare a gunoiului de grajd. Acestea trebuie astfel dimensionate încât să cuprindă gunoiul de grajd ce se adună într-o perioadă de timp cu o lună mai mare decât perioada de interdicție a aplicării îngrășămintelor.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: