Data publicării: 9 octombrie 2023
Women farmers are researching the soil.

A început perioada semănăturilor de toamnă. Este un moment bun pentru fertilizarea de sezon, care să asigure substanțele necesare unei germinații bune și a unui start frumos al culturilor.

Pe de altă parte, ne apropiem de momentul începerii perioadei de interdicție a aplicării îngrășămintelor, dar și de acela când gunoiul de grajd depozitat în câmp trebuie împrăștiat. De aceea socotim nimerit a reaminti prevederile Programul de acțiune pentru protejarea apelor împotriva poluării apelor cu nitrați (PA) – obligatorii pentru toți fermierii – referitoare la acest aspect.

Depozitarea în câmp e permisă doar micilor gospodari

Depozitarea în câmp trebuie privită ca o excepţie, nu ca o regulă, și ea nu trebuie confundată cu simpla aruncare a gunoiului de grajd în afara gospodăriei din lipsa unor capacitați conforme de stocare. Depozitarea în câmp deschis a gunoiului de grajd şi/sau a compostului trebuie evitată pe cât posibil, deoarece sporește riscul de pierdere a nutrienţilor prin scurgere la suprafață, infiltrare și volatilizare, diminuându-se astfel calitățile de fertilitate și sporind riscul de poluare. Gunoiul de grajd poate fi depozitat temporar în câmp după verificarea faptului că nu există un risc de poluare a cursurilor de apă sau drenurilor din câmp, respectând cumulativ următoarele cerinţe :

  • fermierul ce depozitează în câmp nu deține mai mult de 8 UVM;
  • gunoiul de grajd se va depozita numai pe terenul pe care va fi împrăştiat, teren aflat în utilizare de către beneficiar;
  • cantitatea de gunoi depozitată nu poate depăşi cantitatea totală de gunoi de grajd care poate fi aplicată pe întreaga suprafaţă a terenului (maximum 170 kg N / ha / an);
  • gunoiul de grajd nu poate fi depozitat în grămezi temporare mai mult de 180 de zile și nici mai târziu de momentul începerii perioadei de interdicție (se va împrăștia înainte de începerea perioadei de interdicție);

Depozitele temporare de gunoi de grajd nu vor fi amplasate doi ani la rând pe același teren. Locul lor trebuie schimbat de la an la an.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: