Data publicării: 11 noiembrie 2019

Așa cum se întâmplă deja de 24 de ani, și la această ediție a Târgului Național de Agricultură INDAGRA vizitatorii au avut ocazia să descopere o sumedenie de noutăți.

Calculatorul și tehnica modernă înlocuiesc oamenii

Unul dintre domeniile în care noutățile au apărut în număr mare este cel legat de aplicațiile informaticii în agricultură. Este de-a dreptul uimitor cât de mult au pătruns acestea în agricultură. Începând cu optimizarea funcționării utilajelor și terminând cu mulsul vacilor, toate activitățile pot fi coordonate de către calculatoare.

Dronele au început să fie folosite tot mai mult și în agricultură. Ele servesc atât pentru pază, cât și pentru monitorizarea stadiului de dezvoltare al culturilor, pentru supravegherea turmelor de animale aflate pe pășuni, dar și pentru alungarea păsărilor ihtiofage din fermele piscicole, prin lansarea de petarde.

În ceea ce privește utilaje noi, foarte interesante și utile ne-au părut a fi incineratoarele ecologice destinate fermelor zootehnice. De diverse capacități, servesc la distrugerea igienică și nepoluantă a cadavrelor de animale precum și a resturilor de alimente. Mai ales în cazul epizootiilor, cum este acum pesta porcină, incineratoarele fac ca agenții patogeni existenți în cadavrele animalelor afectate să fie distruși, lucru care nu se întâmplă prin îngropare.

Alte noutăți vin din domeniul combaterii dăunătorilor. Astfel, pentru combaterea rozătoarelor de pe suprafețe întinse, cum este cazul câmpurilor, au apărut compuși lichizi pe bază de sulf. Aceștia se infiltrează în sol și se acumulează în galerii. Acolo acționează ca un repelent foarte puternic. Apoi, sulful rămas în sol acționează și ca îngrășământ. Pentru combaterea insectelor din spații protejate – sere și solarii – oferta pentru combaterea acestor dăunători a devenit tot mai bogată.

În ceea ce privește îngrășămintele, am constatat o înmulțire considerabilă a substanțelor ecologice destinate fertilizării terenurilor agricole. Cele mai multe produse noi din această categorie au la bază acizi humici sau aminoacizi, care reprezintă o alternativă eficientă și curată, nepoluantă mai ales pentru ape, la îngrășămintele clasice.

În sfârșit, în domeniul mașinilor, foarte interesante sunt cele destinate lucrărilor din livezi și vii, acolo unde din cauza spațiilor înguste cele mai multe lucrări se făceau în trecut manual. Acum, cositul ierbii între pomi, săpatul, ba chiar și culesul fructelor se pot face mecanic. Acest lucru reprezintă un mare avantaj, în condițiile în care a apărut o criză de forță de muncă în acest domeniu.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: