Data publicării: 4 octombrie 2019

Ministerul Apelor și Pădurilor, împreună cu Consultantul selectat – Asocierea dintre Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – USAMV București lansează spre consultare proiectul noului Cod de Bune Practici Agricole (CBPA), precum și cel al Programului de Acțiune pentru Protecția Apelor Împotriva Poluării cu Nitrați din Surse Agricole (PAC).

Propunerile de modificare au reieșit din mai multe analize și dezbateri asupra variantelor actuale ale acestor documente, aflate încă în vigoare.

În această etapă, a fost făcută o primă rundă de consultări publice, pentru a afla direct de la cei care le aplică în practică, respectiv de la fermieri sau reprezentanți ai organizațiilor de fermieri, care au fost greutățile întâmpinate de aceștia în activitatea lor și ce propuneri și observații au aceștia. Pe lângă consultările publice online, au fost făcute o serie de întâlniri cu toți cei direct implicați în domeniul care intră sub reglementările CBPA și PA.

După primirea observațiilor și propunerilor, Consultantul a elaborat propunerea pentru noul Cod de bune practici agricole și a Programului de Acțiuni, pe care l-a transmis spre analiză Comisiei Interministeriale Nitrați.

La ora actuală, cele două documente aprobate de Comisia Interministerială Nitrați, sunt supuse consultărilor publice, până în data de 31 octombrie 2019. Ele se regăsesc AICI. Persoanele interesate (fermieri sau reprezentanți ai organizațiilor de fermieri, institute de cercetare, organizații non-guvernamentale etc.) pot trimite observații și propuneri la adresele de email office@icpa.ro și nitrati@mmediu.ro.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: