Data publicării: 16 ianuarie 2020

Ecocondiționalitatea este una dintre componentele de bază ale Politicii Agricole Comune (PAC) a Uniunii Europene. În cadrul acestui mecanism se condiționează acordarea de sprijin din fonduri europene sau naționale de respectarea de către fermieri a unor norme de bază legate de mediu, schimbări climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor, sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor.

Respectarea Codului de Bune Practici Agricole – condiție pentru obținerea și păstrarea subvențiilor!

Potrivit legislației europene și naționale, orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte aceste norme pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatației, indiferent de mărimea acestora (inclusiv pe cele nesolicitate la plată și pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producției).

Pentru a veni în sprijinul gospodarilor, Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA), ca agenție aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat și pus în circulație un ghid amănunțit, disponibil și aici.

Între alte norme prevăzute în ceea ce privește ecocondiționalitatea se face trimitere, în cadrul domeniului referitor la mediu, schimbări climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor, la SMR 1 – Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole. Legislația aplicabilă prezentată este compusă din: Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare (adică Directiva Nitrați), art. 4 și 5; Planul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, aprobat prin HG nr. 964/2000 privind aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 și 6 și anexele 3 și 4; Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Ordinul MMGA/MADR nr. 1182/1270/2005, cu modificările și completările ulterioare (Codul de Bune Practici Agricole). Adică exact documentele al căror conținut îl prezentăm permanent și în amănunt pe site-ul nostru.

În concluzie, respectarea CBPA și a normelor de ecocondiționalitate este de o mare importanță pentru toată lumea și o condiție pentru obținerea și păstrarea subvențiilor!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: