Data publicării: 28 noiembrie 2022

Pentru că cele nouă standarde de eco-condiționalitate (GAEC) reprezintă unele dintre cele mai de impact prevederi din Planul Național Strategic 2023 – 2027 (PNS), fiind, la rândul lor preluate din Directivele europene, continuăm prezentarea lor.

Rotația culturilor și ponderea suprafețelor minime neproductive, reglementate strict!

GAEC 7 privește rotația culturilor pe teren arabil, cu excepția culturilor cultivate sub apă. Regula generală este că se aplică o rotație a culturilor pe terenul arabil, cu excepția culturilor care cresc sub apă. Rotația constă în schimbarea culturilor cel puțin o dată pe an (an de cultură) la nivel de parcelă agricolă, cu excepția culturilor multianuale, a ierburilor și a altor plante furajere erbacee, a terenurilor lăsate pârloagă și a culturilor din spații protejate (sere și solarii).

Există însă și excepții de la regula generală. Una și aceeași specie de plante (cultura de bază sau principală) poate fi cultivată pe aceeași suprafață de teren arabil (parcelă agricolă), pe cel mult 50% din suprafața arabilă a exploatației, astfel:

a) o perioadă de cel mult trei ani consecutivi, cu obligația ca între două culturi principale să se înființeze o cultură secundară diferită ca specie față de cultura principală;

b) o perioadă de cel mult doi ani consecutivi pe suprafețele pe care cultura principală s-a recoltat toamna târziu (după data de 1 noiembrie) ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, iar înființarea culturii secundare nu mai este posibilă întrucât nu există condiții optime de răsărire și dezvoltare a plantelor.

Penultimul standard, GAEC 8 stabilește ponderea minimă a suprafeței agricole dedicate zonelor sau caracteristicilor neproductive și pe toate suprafețele agricole, menținerea elementelor de peisaj și interzicerea tăierii gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor. În mod obligatoriu, cel puțin 4% din terenul arabil la nivel de exploatație este dedicat zonelor și elementelor neproductive, inclusiv terenurilor lăsate în pârloagă.

De asemenea, acest procent poate crește la cel puțin 7% din terenul arabil la nivel de fermă destinat zonelor și elementelor neproductive, inclusiv terenurilor lăsate în pârloagă, culturilor secundare și culturilor fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea de produse de protecție a plantelor, din care 3% reprezintă zone și caracteristici neproductive, inclusiv terenuri lăsate în pârloagă.

În contextul războiului din Ucraina, în anul 2023 va exista o derogare privind aplicarea standardelor GAEC 7 şi 8 pentru bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1317

În sfârșit, GAEC 9 se referă la interzicerea conversiei sau aratului pajiștilor permanente desemnate ca pajiști permanente sensibile din punct de vedere ecologic în siturile Natura 2000. Suprafața totală a pajiștilor permanente sensibile din punct de vedere ecologic din siturile Natura 2000, aflate în România și care sunt supuse acestei măsuri totalizează 764.393 ha, conform PNS.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: