Data publicării: 25 noiembrie 2022

Continuăm prezentarea standardelor de eco-condiționalitate (GAEC), prevăzute în Planul Național Strategic (PNS) 2023 – 2027.

Schemele de înverzire – obiectiv GAEC 6

Înființarea și menținerea benzilor tampon (fâșii de protecție) pe terenurile agricole adiacente zonelor de protecție a cursurilor de apă și interzicerea aplicării fertilizanților de orice fel și a produselor de protecție a plantelor, contribuie în mod direct la protecția cursurilor de apă împotriva poluării și a formării de șiroaie și reprezintă obiectivul principal al standardului GAEC 4.

Obligația menținerii benzilor tampon (lățime minimă 3 m pentru terenurile cu panta până la 12% și 5 m pentru terenurile cu panta peste 12%) în continuarea zonelor de protecţie stabilite prin Legea apelor nr. 107/1995, constituie o măsură suplimentară de protecție a apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (Directiva 91/676 CEE).

Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, efectuate de-a lungul curbelor de nivel constituie practici agricole durabile ce contribuie la reducerea riscului de eroziune și degradare a solului (protecția calității solului) – obiectivul principal al standardului GAEC 5.

De asemenea, interdicția privind efectuarea lucrărilor solului pe terenurile agricole degradate (clasa de calitate V), constituie practici ce contribuie la protecția calității solului.

Contribuția acestei măsuri la atingerea obiectivului GAEC 5 este importantă în cazul solurilor degradate și a solurilor ușoare/nisipoase expuse eroziunii, pentru care tehnologia recomandă ca toate lucrările agricole (aratul, scarificatul, lucrarea cu grapa și sapa rotativă, semănatul, prașila mecanică și chiar recoltatul unor culturi) să fie efectuate de-a lungul curbelor de nivel.

Suprafața agricolă cu panta mai mare de 12% este de 1.249.653,98 ha, reprezentând 12,57% din suprafața agricolă declarată de fermieri în cererea unică de plată (9,8 mil. ha), iar suprafața terenurilor arabile degradate cu clasa de calitate V însumează 686.959,21 ha (cca. 7% din suprafața agricolă).

GAEC 6 a fost creat tot cu obiectivul de a conserva solul. Acesta se referă la acoperirea minimă a solului pentru a evita solurile goale în perioadele cele mai sensibile. Pentru a proteja solurile în perioada cea mai sensibilă a anului (15 iunie – 30 septembrie), fermierii trebuie să păstreze terenul acoperit pe cel puțin 80% din suprafața arabilă a exploatației. Acoperirea solului se poate asigura prin miriștea rămasă după recoltare, culturi secundare, culturi de acoperire verzi sau culturi de toamnă nou înființate. În intervalul stabilit solul trebuie acoperit, cu excepția timpului necesar pentru pregătirea terenului și înființarea noii culturi (cel mult două săptămâni).

În cazul culturilor permanente, acoperirea minimă a solului în perioada cea mai sensibilă (15 iunie – 30 septembrie) înseamnă fâșii înierbate între rânduri, mulci sau resturi vegetale pe cel puțin 50% din suprafața culturilor permanente din exploatație.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: