Data publicării: 30 martie 2021

Continuăm prezentarea regulilor de bază a căror respectare asigură conservarea calității pășunilor, concomitent cu prevenirea poluării apelor din zonă.

Se folosesc doar îngrășăminte naturale!

Suprapăşunatul este interzis. Este necesar să se asigure un raport optim între numărul de animale, suprafaţa şi calitatea păşunii. Vara, la stâne, locul pentru muls şi înnoptare al animalelor trebuie să fie schimbat la 3-4 zile, pentru a evita supraîngrăşarea terenului şi pentru a se asigura fertilizarea uniformă (târlire).

Păşunatul se va practica cu număr redus de animale, în special de oi, pe coastele dealurilor, pe pantele malurilor lacurilor şi râurilor, în zonele nisipoase sau cu soluri calcaroase. De asemenea, se va opri păşunatul pe păşunile îmbătrânite, degradate, la fel ca și pe cele proaspăt însămânţate în scopul regenerării. Păşunatul nu se practică în păduri, pe coastele dealurilor acoperite cu arbuşti sau altă vegetaţie specifică și în zone protejate din jurul lacurilor şi râurilor.

Cosirea manuală este cea mai recomandată unde terenul are stare de umiditate ridicată şi, mai ales, în luncile inundabile, unde este practic imposibilă utilizarea maşinilor agricole. Pentru a proteja păşunile naturale, acestea se vor cosi doar dacă este necesar şi în nici un caz nu se vor ara. Păşunile degradate se vor însămânţa în solul nearat utilizând semănători dotate cu brăzdare adecvate.

Prin rotaţie, se lasă suprafeţe necosite pe pajişti şi fâneţe. Este indicat să se facă parcelări, şi, la câte 3-4 ani, o parcelă să fie lăsată necosită, pentru reînsămânţare naturală completă.

Pe fâneaţă, primăvara, imediat după topirea zăpezii, dar nu mai devreme de 15 martie, bălegarul bine putrezit se va împrăştia în strat cât mai uniform. Odată cu această operaţie se poate realiza şi supraînsămânţarea cu seminţe din specii de leguminoase sau graminee valoroase, cu recomandare specială pentru trifoiul alb, încorporate în masa de fertilizant natural. Îngrășarea păşunilor și a fâneţelor se va face numai cu îngrăşăminte organice naturale şi se va face în fiecare an.

Pentru a evita acidifierea solului şi pentru a evita fenomenul de sălbăticire a florei (acest fenomen este prezent numai la munte), ciclul vărat – iernat nu trebuie întrerupt.

Pentru fertilizare se va evita folosirea bălegarului care conţine rumeguş utilizat ca aşternut pentru animale datorită acidităţii pe care acesta o determină!

Respectând aceste reguli, fermierii pot fi siguri că vor beneficia de pășuni productive și, în același timp, de apă curată și sănătoasă!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: