Data publicării: 29 martie 2021

Fânețele și pășunile reprezintă o resursă foarte prețioasă pentru fermele zootehnice. Ele asigură atât pășunatul vitelor, începând de la jumătatea primăverii și până toamna târziu, cât și aprovizionarea cu furaje pentru sezonul rece. Dar pentru a le putea utiliza eficient și pentru a nu le distruge, trebuie respectate anumite reguli!

Arborii izolați trebuie salvați și protejați!

În România, aceste ecosisteme au o mare pondere. În zona montană există 3,2 milioane ha terenuri agricole, din care cca. 2,5 milioane ha sunt pajişti naturale. În zona montană şi de deal aceste ecosisteme sunt deosebit de sensibile și fragile. Acolo solurile sunt caracterizate, de obicei, de o aciditate naturală, care influenţează considerabil compoziţia florei naturale furajere. O bună practică agricolă, tradițională, bazată pe considerente atât economice, cât și de mediu, o reprezintă păşunatul animalelor la munte, în timpul verii, la stâni şi văcării.

Ovinele, ca și caprinele, asigură împrăştierea uniformă a dejecţiilor, direct pe pășune, eliminând necesitatea transportului la distanță. Specific bălegarului acestor două specii este că forma de capsulă asigură fermentarea anaerobă, putrezirea şi virarea terenului spre alcalin în termen scurt spre mediu. Rezultatul este atenuarea acidității naturale a solului, simultan cu aportul, în doze echilibrate, de substanţe organice. În acest mod se intervine şi în procesul de concurenţă interspecifică dintre plante prin realizarea condiţiilor de creştere naturală a plantelor valoroase, furajere, multiflorale.

Pentru ca aceste procese să se desfășoare optim, trebuie respectate mai multe reguli. De aceea, nu se efectuează fertilizări sau alte lucrări de întreţinere în pajişti şi fâneţe naturale în perioada înfloririi plantelor.

Pentru a nu determina apariţia proceselor degradării solului prin compactare excesivă, nu se efectuează lucrări când solul este prea umed.

Specialiștii mai recomandă a se salva şi proteja arborii mari solitari şi arbuştii existenţi, deoarece aceștia asigură hrană şi adăpost vieţuitoarelor sălbatice.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: