Data publicării: 29 aprilie 2021

Noile prevederi pe cale de a fi impuse prin normele instituite de strategiile europene includ și o paletă largă de măsuri referitoare la ecocondiționalitate. O serie de astfel de măsuri au fost aplicate și până acum, dar la o scară mai redusă. Mai reduse au fost și stimulentele oferite pentru aplicarea lor.

Norme de bun-simț, pentru binele tuturor!

Cadrul legal existent condiționează acordarea sprijinului financiar pentru fermieri, din fonduri europene și naționale, de respectarea de către aceștia a unor norme de bază legate de: mediu, schimbări climatice, sănătate publică, sănătate a animalelor și a plantelor, bunăstarea animalelor.

Potrivit legislației europene și naționale, orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin prezentate mai jos trebuie să respecte aceste norme pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatației, indiferent de mărimea acestora (inclusiv pe cele nesolicitate la plată și pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producției).

Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu prioritate cerințele specifice acestor măsuri, iar normele privind ecocondiționalitatea se aplică în raport cu angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri.

Nerespectarea de către fermieri (din neglijență, din neștiință sau în mod intenționat) a normelor privind ecocondiționalitatea conduce la aplicarea sancțiunilor administrative de reducere a plăților sau excluderea de la plată, pentru unul sau mai mulți ani, după caz.

Un ghid la îndemâna tuturor fermierilor a fost întocmit de APIA și poate fi consultat și aici. Consultând documentul se poate observa că acesta cuprinde o serie de norme care, oricum, sunt aplicate în mod tradițional de către fermierii români.

O altă categorie de norme, precum cele referitoare la măsuri de combatere a eroziunii solului, nu fac decât să păstreze calitatea pământului și, implicit, valoarea fermei. Cât despre lucrările de înființare a perdelelor agro-forestiere, acestea cresc valoarea exploatațiilor.

În fine, normele referitoare la prevenirea apelor cu nitrați din surse agricole sunt prevăzute și în Codul de Bune Practici Agricole (CBPA) și reprezintă o conduită de bun-simț, menită a proteja sănătatea proprie a fermierilor și a familiilor acestora!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: