Data publicării: 9 septembrie 2021

Modificările aduse Programului de Acțiune și Codului de bune practici agricole se referă și la cantitățile maxime de azot care pot fi aplicate pe teren, în funcție de mai mulți factori.

Studiile agrochimice – obligatorii pentru culturile irigate!

La fel ca și până acum, sub nici un motiv cantitatea de azot din îngrășăminte organice împrăștiată pe terenul agricol nu are voie să depășească 170 kg azot substanță activă/hectar/an.

În cazul în care nu există studii agrochimice, cantitățile maxime de îngrășăminte chimice sunt de 150 kg azot s.a./hectar/an la culturile de porumb și sfeclă de zahăr aflate pe terenuri cu o pantă de maximum 12%, 120 kg azot s.a./hectar/an la grâu și rapiță și 100 kg la alte culturi.

În cazul în care panta terenului este mai mare de 12%, cantitățile respective se reduc la 120, 90 și respectiv 80 kg azot s.a./hectar/an.

Pentru vii, livezi și alte culturi permanente, se pot folosi cel mult 100 kg azot s.a./hectar/an, dacă provine din îngrășăminte chimice. Pe pajiștile permanente se pot aplica doar 80 kg. Fermierii care adoptă această variantă, trebuie să întocmească și un plan de fertilizare simplificat, al cărui model este prezentat în Anexa 1 a Programului.

În cazul în care planul de fertilizare se bazează pe studii agrochimice, se aplică cantitatea de azot rezultată prin calcul, în funcţie de recolta planificată şi de gradul de aprovizionare a solului cu azot. Totuși, nici în această situație îngrăşămintele organice, dacă sunt utilizate, nu pot să depăşească 170 kg azot/ha/an.

În fermele care folosesc sisteme de irigații, întocmirea planului de fertilizare pe baza unui studiu agrochimic este obligatorie, cel puțin pentru terenurile irigate.

Pentru realizarea unui plan de fertilizare, la nivelul unei exploataţii agricole în care se utilizează îngrăşăminte organice provenite de la animale, este deosebit de importantă evaluarea cantităţii de nutrienţi din gunoiul de grajd produs la nivelul fermei. Pentru a facilita acest calcul, în tabelul IV din Program este prezentată cantitatea medie de azot existentă în gunoiul produs de diferite animale.

Folosind aceste date, putem evita poluarea apelor din preajma fermelor!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: