Data publicării: 20 noiembrie 2019

Micșorarea cantităților de azot folosite în agricultură, precum și modalitățile de utilizare mai eficientă a acestuia, constituie una dintre preocupările foarte importante ale cercetătorilor din domeniul agricol. Acest lucru se poate vedea și la reuniunile ori târgurile de specialitate care au loc acum, spre sfârșitul anului.

Acizii humici și aminoacizii, soluții alternative

Una dintre tendințele care se manifestă cu predilecție, deși nu foarte nouă, este aceea de utilizare pe o scară mult lărgită a acizilor humici. Aceștia sunt o serie de substanțe specifice solului, care favorizează dezvoltarea unor micro-organisme specifice. O consecință imediată este reluarea unor procese biologice în sol, care au ca rezultat atât afânarea solului, cât și alte procese prin care azotul este fixat, astfel încât să fie disponibil pentru plante și nu infiltrat în pânza freatică. Într-un cuvânt, solul redevine viu. Pe un astfel de substrat, plantele pot crește mult mai bine, iar rădăcinile pot pătrunde mai adânc și se pot ramifica mai mult. Rezultatul este că vor exploata substanțele hrănitoare dintr-un volum mai mare de pământ, ceea ce implică o folosire mai eficientă a azotului și a celorlalte fertilizante aplicate.

O altă categorie de substanțe în atenția agricultorilor este aceea a aminoacizilor. Acestea sunt o categorie de molecule specifice organismelor vii. De fapt, sunt materialul din care este alcătuit ADN-ul și ARN-ul. Planta absoarbe acești compuși și îi folosește la alcătuirea propriilor celule. Astfel nu mai trebuie să consume resurse pentru transformarea azotului în aminoacizi.

Folosind aceste două tipuri de fertilizanți, împreună sau separat, se pot obține creșteri semnificative de producție, în corelație cu reducerea cantităților de îngrășăminte aplicate.

În plus, riscul de a polua apele din care bem este redus semnificativ, ceea ce reprezintă un beneficiu incalculabil de mare!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: