Data publicării: 22 iulie 2022

Investițiile în platformele comunale de depozitare a gunoiului de grajd asigură colectarea în condiţii corespunzătoare a bălegarului, înlăturând problema depozitării direct pe pământ şi a poluării apelor cu nitraţi.

În acest sens, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a finanțat pentru gospodarii din localitatea Târguşor, județul Constanţa, o nouă investiție, reprezentând o platformă de depozitare a gunoiului de grajd, cu o capacitate de 1.620 mc/an. Valoarea totală a investiției a fost de 1.814.553 lei, iar MMAP a asigurat o finanțare de 1.689.349 lei, în timp ce autoritatea locală a contribuit cu peste 125.204 lei.

Investiția include setul de utilaje destinate colectării, manevrării, compostării și împrăștierii gunoiului de grajd: un tractor, două remorci, un încărcător frontal, o cisternă vidanjă şi o mașină de împrăștiat. De altfel, mraniţa rezultată va putea fi valorificată prin vânzare, împrăștiere pe terenurile agricole sau, în funcție de contractul încheiat cu cei interesaţi, va putea fi returnată acestora pentru uz propriu. Exploatarea efectivă a platformei este stabilită de UAT, printr-o Hotărâre a Consiliului Local.

„Am ales acest proiect considerându-l oportun pentru locuitorii comunei noastre, mai ales că am avut sprijinul MMAP în tot ceea ce a fost necesar pentru implementarea lui, deși am întâmpinat și diverse probleme tehnice, fiind şi perioada de pandemie. Investiţia a urmărit ca gunoiul de grajd să nu mai fie depozitat în condiţii improprii, fără a exista nicio măsură împotriva scurgerilor şi a infiltraţiilor fracţiilor lichide care ajung să afecteze mediul înconjurător, în special solul şi apele subterane și/sau de suprafaţă. De aceea, recomand tuturor colegilor, acolo unde situația impune, să facă demersurile necesare de accesare a fondurilor PNRR!”, a declarat Mădălina Negru, primarul localităţii Târguşor.

Dincolo de beneficiile de mediu, fermele și gospodăriile care fac dovada predării gunoiului de grajd pe platforma comunală sunt considerate, de către APIA și AFIR, conforme din punct de vedere a capacităților de stocare.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitraţi, prin care se urmăreşte reducerea poluării cu nutrienţi din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanţare adiţională, prin care vor fi finanţate peste 80 de comunităţi locale.