Data publicării: 29 decembrie 2021

Depozitarea gunoiului de grajd direct pe pământ este una din principalele surse de poluare cu nitrați a apelor, iar această practică este încă întâlnită, din păcate, la scară largă în rândul micilor crescători de animale. Investițiile în platformele comunale de depozitare a gunoiului de grajd rezolvă exact această problemă, prin facilitarea accesului la capacități de stocare corectă a bălegarului.

În acest sens, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a finanțat două investiții, în localitățile Alexandru Vlahuță și Zorleni din județul Vaslui:

  • platforma comunală din Alexandru Vlahuță, cu o capacitate de 2.700 mc/an, valoarea totală a investiției fiind de 2.097.919 lei cu TVA, din care 133.996 lei cu TVA – cofinanțare UAT;
  • platforma comunală din Zorleni, cu o capacitate de 1.800 mc/an, valoarea totală a investiției fiind de 1.973.483 lei cu TVA, iar cofinanțarea UAT de 219.859 lei cu TVA.

Ca și în celelalte localități beneficiare, investițiile finanțate de MMAP prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN) oferă autorităților locale, pe lângă fiecare platformă construită, și un set de utilaje destinat colectării, manevrării, compostării și împrăștierii gunoiului de grajd: un tractor, două remorci, un încărcător frontal, o mașină de împrăștiat compostul și o cisternă vidanjă.

Exploatarea efectivă a platformelor urmează a fi stabilită, în funcție de decizia fiecărui UAT, printr-o Hotărâre a Consiliului Local. Compostul rezultat (mranița) va putea fi valorificat prin vânzare, împrăștiere pe terenurile agricole sau, în funcție de contractul încheiat cu fermierii, va putea fi returnat acestora pentru uz propriu.

Pe lângă beneficiile de mediu, fermele și gospodăriile care fac dovada predării gunoiului de grajd pe platforma comunală sunt considerate, de către A.P.I.A și A.F.I.R, conforme din punct de vedere a capacităților de stocare, fapt care le diminuează acestora eforturile investiționale în platformele individuale proprii.

Proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 85 de comunități locale.