Data publicării: 22 iunie 2021

O nouă investiție finanțată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN), a fost recepționată în județul Brașov.

Fermierii din comuna Jibert au acum la dispoziție o platformă comunală cu o capacitate de 2.400 mc/an, pentru colectarea și gestionarea gunoiului de grajd, în strictă conformitate cu reglementările naționale și europene în vigoare, privind prevenirea poluării apelor cu nitrați din surse agricole.

Valoarea totală a investiției se ridică la 2.098.470 lei, din care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a asigurat 94%, restul de 6% fiind din contribuția locală. Gestionarea platformei va fi asigurată de UAT-ul beneficiar, urmând ca activitatea să fie monitorizată de către MMAP.

„Gospodărirea gunoiului de grajd la nivel de comună s-a dovedit cea mai eficientă soluție pentru combaterea poluării cu nitrați a apelor subterane și de suprafață, având în vedere specificul României. În țara noastră există peste 3 milioane de ferme mici și gospodării de subzistență, dintre care foarte multe nu au capacitatea de a-și asigura singure un management corect al gunoiului de grajd”, a declarat Vasile Panaite, secretar de stat în cadrul MMAP.

Investițiile finanțate de MMAP oferă autorităților locale beneficiare, pe lângă platforma propriu-zisă și un set de utilaje destinat colectării, manevrării, compostării și împrăștierii gunoiului de grajd: un tractor, două remorci, un încărcător frontal, o mașină de împrăștiat compostul și o cisternă vidanjă. Astfel, UAT-urile sunt în măsură să implementeze un serviciu public pentru managementul dejecțiilor provenite de la animalele din gospodării și fermele mici.

Pe lângă beneficiile de mediu, fermierii și gospodarii care au încheiate contracte cu platforma comunală și fac dovada predării gunoiului de grajd sunt considerați, de către APIA și AFIR, conformi din punctul de vedere a capacităților de stocare, fapt care îi scutește pe aceștia de investiții proprii în platforme individuale.

Prin proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, început în anul 2008 și încheiat în 2017, au fost finanțate 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Proiectul se află acum în a doua fază, cea de finanțare adițională. MMAP a alocat pentru perioada 2017 – 2022, un buget de 36,32 de milioane de euro, din care, până în martie 2022, vor fi finanțate alte peste 80 de comunități locale.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: