Data publicării: 7 aprilie 2020

Localitățile Mărăcineni și Gherăseni, din județul Buzău, au primit în folosință în data de 3, respectiv 6 aprilie 2020, platformele comunale de depozitare a gunoiului de grajd finanțate prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN), implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP). Odată cu platforma, fiecare UAT a primit și un set de utilaje necesar colectării de la populație și manipulării gunoiului de grajd, constând în: tractor, două remorci, încărcător frontal, mașină de împrăștiat compostul și cisternă vidanjă.

Cele două platforme finalizate însumează o capacitate de stocare de peste 5.800 mc de gunoi de grajd pe an și vor începe să deservească fermierii mici și gospodăriile de subzistentă care cresc animale, asigurând colectarea și managementului gunoiului de grajd în comunele respective.

”Poluarea apelor cu nitrați din surse agricole încă mai afectează apele de suprafață și pe cele subterane, care alimentează fântânile din curțile oamenilor. Prin investițiile pe care le facem, avem un dublu scop: acela de a le reda oamenilor fântânile din care nu mai pot consuma apă, din cauza poluării, și acela de a-i sprijini pe micii crescători de animale, care nu au posibilități individuale de stocare corectă a gunoiului de grajd, să se conformeze cerințelor Directivei Nitrați, fapt care îi ajută în accesarea fondurilor europene destinate agriculturii și dezvoltării rurale prin APIA și AFIR” a declarat Costel Alexe, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Pe lângă Mărăcineni și Gherăseni, o altă platformă este în construcție la Râmnicelu și urmează ca în scurtă vreme să fie demarate construcțiile pentru o platformă la Robeasca. In plus, în total, în județul Buzău, până la finalul lui martie 2022, urmează a mai fi construite încă 4 astfel de platforme, la Vadu Pașii, Smeeni, Puiești și Gălbinași. Toate acestea se adaugă la cele 4 investiții, realizate în perioada 2008-2017, în localitățile Balta Albă și Vernești.

Beneficiarii investițiilor făcute în cadrul proiectului CIPN sunt exclusiv UAT-uri, care au fost selectate în cadrul unui program competitiv de finanțare. Fondurile sunt puse la dispoziție de către Guvernul României, dintr-un împrumut de la Banca Mondială.

Eforturile investiționale sunt suportate în proporție de aprox. 95% de către MMAP, contribuția locală a beneficiarilor de aprox. 5% constând în contravaloarea proiectării platformelor. După finalizare, investițiile sunt transferate către UAT, urmând să fie exploatate de către acestea și monitorizate de către MMAP.


Proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 86 de comunități locale.