Data publicării: 19 martie 2019

Azotul este unul dintre elementele indispensabile unei bune dezvoltări a plantelor și realizării unor recolte bogate. Pe de altă parte, utilizarea sa în exces duce la poluarea apei de băut din fântâni, precum și a apelor de suprafață. Așadar, arta unui agricultor înțelept și responsabil constă tocmai în a găsi și a păstra un raport optim între necesarul de azot al culturilor în diverse stadii de dezvoltare, azotul deja existent în sol și cantitățile pe care le administrează suplimentar. Situația ideală este aceea în care cantitatea de azot din sol, la care se adaugă cea administrată suplimentar,este egală cu necesarul plantei. Astfel,nu există surpulus care să se infiltreze în pânza freatică.

Există reguli de calcul

Spre a veni în ajutorul fermierilor, Codul de bune practici agricole (CBPA) stabilește modul de calcul al cantităților de azot care urmează a fi administrate. Pentru că se întâlnesc mai multe situații, și modul de calcul este diferit. Cel mai bun caz este considerat acela când se întocmește planul de fertilizare pe baza unei cartări agrochimice a terenurilor. În acest caz cantitatea de azot necesară pentru suplimentarea celui deja existent în sol se calculează ținând cont de rezultatele cartării, de producția planificată, dar și de recolta culturii anterioare.

Pentru situațiile în care nu există o astfel de cartare – cel mai des întâlnite în cazul micilor fermieri – CBPA stabilește cantitățile maxime de îngrășământ ce pot fi aplicate, bazate pe necesarul pentru realizarea unei producții echivalente cu media ultimilor zece ani, la nivel național.

În plus, CBPA prevede cantități diminuate de îngrășământ pentru terenurile cu o pantă de peste 12%, pentru că, așa cum am arătat într-un articol anterior, pe asemenea sole spălarea se face mult mai rapid.

În tabelele următoare, preluate din CBPA, vă prezentăm cantitățile maxime de azotați recomandate pentru diferite culturi, pe terenuri cu panta sub 12 % și, respectiv, peste 12%:

Grâu

Porumb boabe

Alte cereale

Floarea soarelui

Rapiță

Cartofi

Sfeclă de zahăr

Legume

Pășuni

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

120

130

100

100

100

140

170

160

100

Tabel cu cantitățile maxime de azot admise pe hectar și pe an pentru terenuri cu panta de maxim 12%

Grâu

Porumb boabe

Alte cereale

Floarea soarelui

Rapiță

Cartofi

Sfeclă de zahăr

Legume

Pășuni

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

kg N / ha/an

90

80

80

80

80

90

120

100

80

Tabel cu cantitățile maxime de azot admise pe hectar și pe an pentru terenuri cu panta de peste 12%

În concluzie, respectând recomandările Codului de bune practici agricole, putem obține atât producții optime, cât și să contribuim la reducerea poluării apelor cu nitrați proveniți din fertilizanții utilizați necorespunzător.