Data publicării: 23 octombrie 2019

Pentru că până la 31 octombrie noul Cod de Bune Practici Agricole se află în dezbatere publică, continuăm să vă prezentăm principalele modificări propuse. Oricine își poate exprima părerea asupra acestora prin modalitățile prezentate AICI.

Fermierii care se ocupă cu creșterea animalelor trebuie să știe că depozitarea şi procesarea gunoiului de grajd din fermele cu un număr de animale de până la 100 unități vită mare (UVM) se poate face în depozite individuale sau în platforme comunale. Pentru fermele cu peste 100 UVM, depozitarea şi procesarea gunoiului de grajd se face în conformitate cu cerinţele Acordului de Mediu, sau dacă ferma intră sub incidenţa Directivei Emisiilor industriale – IED 2010/75 şi cu cerinţele Acordului Integrat de Mediu necesar pentru funcţionarea exploataţiei agricole.

În tabelul următor prezentăm coeficienții de conversie a numărului de animale în UVM:

Categoria de animal Coeficientul de conversie
Tauri, vaci şi alte bovine mai mari de 2 ani 1
Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6
Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4
Scroafă de reproducţie > 50 kg 0,5
Alte porcine 0,3
Ecvide mai mari de 6 luni 1
Ovine şi caprine 0,15
Găină ouătoare 0,014
Alte păsări de curte 0,03

În ceea ce privește construcția platformei de depozitare, pentru exploataţiile cu mai puţin de 8 UVM, cerinţele minime pentru impermeabilizarea bazei locului de depozitare sunt: sol tasat, acoperit cu o folie de polietilenă de densitate mare. Pentru exploataţiile având între 8 şi 40 UVM pardoseala trebuie realizată din beton, cărămidă tencuită cu ciment sau alte materiale similare, care să asigure impermeabilitatea.

De la mai mult de 40 UVM/fermă, orice fermă trebuie să dispună de platformă betonată pentru compostarea gunoiului de grajd, cu bazin de retenție pentru fracția lichidă, ori lagună betonată sau cu membrană impermeabilă sau orice altă variantă constructivă durabilă prin care să se asigure impermeabilizarea suprafeței peste care se depozitează gunoiul de grajd (exclus însă a se depozita direct pe sol sau pe folii de plastic/polietilenă de densitate mare).

Recomandările editorilor pe aceeași temă: