Data publicării: 1 septembrie 2022

La finalul lunii august, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (UMP_CIPN), a organizat o nouă serie de reuniuni de lucru zonale adresate autorităților şi fermierilor din regiunea Bucureşti-Ilfov.

Lucrările sesiunii au fost deschise de dl. Dan Chiru, Secretar de Stat, MMAP și de dl. Aurel Badiu, Vice-Președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS), instituție parteneră a proiectului și gazda evenimentelor, iar domnul Ionel Arion, Președintele Federației Naționale „ProAgro” a inițiat discuțiile prin prezentarea modului în care organizațiile profesionale se implică în transferul de bune practici agricole pentru gestionarea eficientă a fertilizanților către fermieri.

 

Continuând seriile regionale de dezbateri pe tema „Gunoiul de grajd – bunăstare pentru fermieri”, reprezentanții UAT-urilor, precum și ale asociațiilor din agricultură reunite cu această ocazie au primit informații despre gestionarea integrată a azotului şi reducerea emisiilor de azot la nivel de fermă și gestionarea responsabilă şi eficientă a gunoiului de grajd pentru a deveni îngrăşământ organic de cea mai bună calitate.

A fost încurajat schimbul de informații, analizele pe cadrul actual de implementare și schimbul de bune practici între specialiștii și factorii interesați prezenți, spre beneficiul dezvoltării comunităților locale.

De asemenea, au fost transmise noutățile şi modificările apărute ca urmare a revizuirii Programului de Acțiune și a Codului de bune practici agricole, provocările pe care Directiva Nitrați le adresează fermierilor precum și perspective viitoare de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Reprezentanţii APIA şi OJFIR au prezentat reguli simple pentru comunitățile locale de fermieri pentru evitarea sancțiunilor la plățile privind normele de eco-condiționalitate.

Întalnirea a continuat cu discuţii privind măsurile necesare protecţiei apelor în contextul provocărilor legate de nivelul poluării cu nitrați și starea de eutrofizare a apelor de suprafață din acesată regiune. Tot acum a fost prezentat şi Help-desk-ul, sistemul de tip rețea pentru transferul de informații către fermieri şi unde sunt promovaţi fermierii model ca factori de diseminare a informațiilor, alături de campania de informare publică şi celelalte evenimente ale proiectului.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. În această fază a proiectului sunt finanțate peste 80 de comunități locale.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: