Data publicării: 27 aprilie 2022

Una dintre cele mai la îndemână metode de a evita poluarea este utilizarea în cantități cât mai reduse a mijloacelor chimice. La fel de adevărat este că, în contextul unei agriculturi moderne, trebuie ținut cont și de rentabilitatea culturilor.

În ultimii ani, mai multe cercetări și experimente au demonstrat că insectele dăunătoare, dar și unele boli pot fi combătute prin mijloace biologice.

Liliacul și cârtița, animale de dorit în livadă

Folosirea mijloacelor biologice se bazează pe stimularea așezării anumitor animale și păsări în imediata apropiere a culturilor. Acestea se hrănesc preponderent cu dăunătorii existenți, mai ales în cazul livezilor și viilor.

Există și numeroase mamifere care sunt niște vânători desăvârșiți de insecte și, de aceea, sunt foarte utile în combaterea acestora, iar altele sunt folositoare în prinderea șoarecilor și melcilor.

Liliacul (subordinul Microchiroptera) este folositor pentru că vânează la asfințit și noaptea, se hrănește cu insecte care nu sunt prinse de alte specii insectivore, precum păsările. Nu trebuie deranjați în spațiile unde dorm, fiind sensibili.

Ariciul (Erinaceus europaeus) se hrănește cu melci, omizi și șoareci. Are ca dușmani naturali vulpile, bufnița și câinii, dar pentru el sunt periculoase și mașinile și insecticidele. Se adăpostește în grămezi de nuiele, de frunze sau în tufe dese.

Cârtița (Talpa europea) mănâncă viermi, insecte, larve si pupe. Acolo unde apar dăunători trebuie protejată, dar cu atenție, deoarece săpăturile ei sunt nefolositoare, ea rupând sau scormonind plantele.

Chițcanul (familia Soricidae) se hrănește zilnic cu o cantitate de larve, insecte, melci, ba uneori chiar și șoareci, care are o greutate aproximativ egală cu a corpului său. Câinii și vulpile il ocolesc din cauza mirosului său respingător iar pisicile îl prind dar nu îl mănâncă. Dușmanii cei mai mari mari sunt bufnițele.

În această primă parte a articolului am vorbit despre mamiferele care pot avea un aport deosebit la combaterea insectelor dăunătoare. În partea a doua vom enumera și specii de păsări.

Protejarea acestora și stimularea lor să se așeze în preajma culturii este, pe lângă o metodă de evitare a poluării, și o contribuție esențială la creșterea biodiversității!

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: