Data publicării: 23 aprilie 2019

Așa cum am arătat deja în mai multe rânduri, principala problemă pe care o pune fertilizarea cu azot este instabilitatea acestuia în sol. Din cauza proprietăților sale fizico-chimice, acesta este repede dizolvat și transportat în pânza freatică sau în apele de suprafață învecinate, având ca rezultat poluarea.

Mai mult azot rămas în sol înseamnă mai puțin fertilizant de aplicat!

Mulți ani de-a rândul a fost acceptată cu resemnare axioma că azotul este transportat rapid din sol. De-abia în ultimii ani specialiștii în nutriția plantelor, împreună cu cei din domeniul protecției solurilor, s-au întrebat cum poate fi schimbată această situație. Soluțiile nu au întârziat să apară.

Cea mai populară dintre acestea constă în încorporarea azotului în microcapsule ce pătrund în sol. Ulterior, în funcție de condițiile de umiditate, temperatură, aciditate, prezența unor bacterii și încă numeroase altele, aceste capsule microscopice se sparg treptat, eliberând azotul în cantități mici, cât să fie absorbite integral de rădăcinile plantelor. În acest fel, o singură aplicare cu azot face ca substanța activă să se regăsească în sol o perioadă mult mai lungă. Această soluție este folosită de către așa-numitele „stabilizatoare de azot”.

Avantajele sunt multiple. Primul dintre ele este că așa se evită poluarea apelor subterane și de suprafață. Apoi, din punct de vedere economic, îngrășământul este folosit cu o mult mai mare eficiență de către plante. În plus, în loc de mai multe treceri, la intervale mai scurte, este suficientă una.

O altă tehnologie recentă constă în aplicarea odată cu fertilizatorii și a unor alte categorii de substanțe care, pe de o parte stimulează absorbția acestui element de către plante, iar pe de altă parte stimulează acțiunea unor bacterii din sol care consumă și stochează azotul. Pe măsură ce bacteriile mor, azotul este din nou eliberat în sol, devenind disponibil pentru plante. Practic, în această situație, bacteriile înlocuiesc microcapsulele din substanțele precedente. Și acest tip de substanțe au ca rezultat o utilizare mult mai eficientă a fertilizatorilor, cu rezultate remarcabile atât în ceea ce privește eficiența economică, cât și în ceea ce privește reducerea poluării apelor.

Știți însă ce este interesant? Și utilizarea gunoiului de grajd compostat poate fi considerata tehnologie modernă! Motivul: azotul disponibil pentru plante se eliberează treptat din îngrășămintele organice, de exemplu în anul 1, doar 10% se mineralizează. Mai multe informații despre mineralizarea azotului organic găsiți în Codul de Bune Practici Agricole, la capitolul 7.4 – Standarde privind cantitățile maxime de azot care pot fi aplicate pe terenul agricol

În concluzie, utilizarea tehnologiilor moderne este una dintre soluțiile de a obține producții bogate fără a polua apele cu azot!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: