Data publicării: 6 iunie 2019

În perioadele calde și umede, precum cele de care am avut parte în ultima vreme, descompunerea materiei organice este accelerată. Ca urmare, o cantitate mai mare de azotați decât de obicei apare într-o perioadă scurtă de timp, mărind riscul de poluare a apelor din pânza freatică, precum și a celor de suprafață.

Gunoiul de grajd se depozitează numai pe platforme impermeabilizate!

E drept că în perioadele calde și umede dezvoltarea culturilor este accelerată și ea. Cu toate acestea, cantitatea de azot rezultată din procesele naturale de descompunere poate depăși consumul plantelor. Așa cum am arătat de mai multe ori, tot surplusul fie se infiltrează în sol și ajunge în pânza freatică, fie este spălat și transportat în apele de suprafață. În ambele situații, consecințele sunt negative.

Pentru a evita astfel de poluări, în perioadele calde și umede trebuie să fim mai riguroși decât în mod obișnuit în ceea ce privește transportul gunoiului de grajd la platforme.

De asemenea, în astfel de perioade crește și masa verde rezultată din prășirea buruienilor apărute în culturi. Și acestea trebuie transportate cât mai curând la platformele de compostare, înainte de a intra în descompunere pe câmp sau în grădină.

În perioadele ploioase trebuie avut în vedere că apa din precipitații spală și transportă la distanțe însemnate compușii pe bază de azot din grămezile de gunoi întâlnite în cale. Așa se explică, de altfel, de ce în asemenea perioade poluările cu amoniu apar cu o frecvență crescută.

Reamintim că, în conformitate cu prevederile Codului de Bune Practici, platformele de depozitare a gunoiului de grajd, ca și cele de compostare, se recomandă să fie acoperite, iar apa din precipitații dirijată în afara spațiului de depozitare. De asemenea, acestea trebuie astfel amplasate încât apa provenind din scurgerile de pe versanți să nu ajungă pe platformă.

Doar astfel platformele își pot îndeplini menirea, aceea de a preveni poluarea apei din fântâni!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: