Data publicării: 30 ianuarie 2020

„Ce se va întâmpla anul viitor?”, „Ce subvenții vor dispărea și ce programe noi vor apărea?”, sunt întrebări la ordinea zilei în lumea agriculturii atât românești, cât și a întregii UE. Mai multe răspunsuri concrete încă nu pot fi date, noua Politică Agricolă Comună (PAC), fiind încă departe de a fi fost definitivată. Totuși, o serie de elemente legate de perioada 2021 – 2027 au fost stabilite și sunt deja publice.

Subvențiile legate de protejarea mediului se mențin!

Între lucrurile stabilite ferm este acela că măsurile pentru protejarea mediului și acțiunile pentru adaptarea la schimbările climatice sunt un obiectiv general prioritar al PAC, în perioada 2021 – 2027. În cadrul acestuia sunt stabilite trei obiective specifice: contribuția la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, precum și trecerea la utilizarea de energie durabilă; promovarea dezvoltării durabile și a managementului eficient al resurselor naturale precum apa, solul și aerul și, al treilea obiectiv, contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor.

Între altele, se prevede că statele membre compensează beneficiarii pentru costurile suplimentare și pierderile de venit aferente angajamentelor de mediu și climă asumate în mod voluntar pentru o perioadă de cinci până la șapte ani. Plățile se acordă anual și pot fi sub formă de rată forfetară sau de plată unică per unitate și vizează angajamentele care depășesc cerințele legale în materie de gestionare relevante și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu; cerințele minime relevante privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, bunăstarea animalelor și alte cerințe obligatorii relevante prevăzute de dreptul național și de dreptul Uniunii; condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole.

Cu alte cuvinte, orice obligație asumată voluntar de către fermieri, care depășește obligațiile legale, va fi răsplătită, la propriu.

Plăți compensatorii sunt prevăzute și pentru fermierii care își desfășoară activitatea în zone cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice. Pentru aceștia se acordă plăți pentru compensarea constrângerilor calculate pe principiul scăderii veniturilor și a costurilor suplimentare. Este prevăzută opțiunea de a compensa integral sau parțial costurile și pierderile înregistrate.

De asemenea, se vor acorda ajutoare și pentru compensarea unor dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii. Scopul acestei măsuri este de a compensa dezavantajele specifice anumitor zone, impuse de cerințe rezultate din implementarea Directivelor Păsări, Habitate și Directiva Cadru Apă.

Așadar, noua PAC va fi, ca și cea actuală, un cadru de susținere a fermierilor care, în activitatea lor, vor contribui la evitarea poluării, sub orice formă!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: