Data publicării: 29 noiembrie 2022

Planul Național Strategic 2023 – 2027 (PNS) continuă să mențină o serie de măsuri de sprijin pentru fermierii care își desfășoară activitatea în zone supuse unor anumite constrângeri. Măsurile referitoare la aceste aspecte sunt DR 09, DR 10 și DR 11. Lista unităților administrativ-teritoriale (UAT) în care sunt aplicabile aceste forme de sprijin este disponibilă urmând link-ul metodologie-actualizare-fine-tuning-v3-zone-ANC-PNS-2023-2027.pdf (madr.ro).

Fermierii din zonele defavorizate primesc plăți compensatorii

DR 09 se referă la zona montană (ZM). Numărul fermelor din ZM înregistrează o tendință descendentă constantă în perioada 2015-2019, cu 10.491 mai puține exploatații (4,03%) în anul 2019 față de 2010. Cauzele principale sunt abandonul activității de creștere a animalelor, mobilitatea forței de muncă din zona rurală în general spre urbanul național sau din alte State Membre UE, îmbătrânirea populației, coroborată cu fenomenul de depopulare și părăsire a satelor, comasarea suprafețelor cu doar 0,05% (726 ha). Faptul că veniturile din agricultură sunt mai mici decât în restul sectoarelor economice reprezintă un alt factor decisiv în determinarea fermierilor să părăsească activitatea agricolă și arealul montan.

Zona montană este acoperită de un număr total de 658 localități, totalizând o suprafață agricolă de 1.828.845 ha (date APIA 2021). Plățile compensatorii pornesc de la 94 euro/an/ha și scad în funcție de suprafața fermelor, astfel:

  • 50,01 – 100 ha – 75% din prima acordată pe hectar – 71 euro/ha/an,
  • 100,01 – 300 ha – 50% din prima acordată pe hectar – 47 euro/ha/an,
  • peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar – 33 euro/ha/an.

În afară de zona montană, există alte zone ce sunt caracterizate în principal de o productivitate scăzută datorită acțiunii factorilor naturali restrictivi. În România, factorul biofizic principal care conduce la apariția zonelor cu constrângeri naturale este cel climatic, legat de apariția secetei. De asemenea, există alte zone caracterizate de o serie de particularități edafice (soluri argiloase sau nisipoase – care conduc fie la stagnarea apei, fie la un drenaj foarte rapid al acesteia), climatice (temperaturi scăzute), etc. Identificarea și desemnarea zonelor, altele decât zona montană, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative are la bază analiza criteriilor bio-fizice, atât din punct de vedere al intensității (praguri), cât și din perspectiva extinderii (ponderea din suprafața agricolă utilizată). Aceste zone fac obiectul DR 10.

Începând cu anul 2023, pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (ANC SEMN), un număr de 723 localități (față de 757 localități desemnate în exercițiul anterior de fine-tuning) au fost incluse în această categorie, totalizând o suprafață agricolă de 4.047.790,65 ha (față de 4.372.107,57 ha aferentă UAT-urilor eligibile în perioada 2019-2022).

Din cauza limitărilor bugetare, la valoarea plăților compensatorii obținute în cadrul metodologiei de calcul pentru intervenția ANC SEMN s-a aplicat un procent de reducere de 83%, rezultând o valoare a plății compensatorii de 12 euro/ha/an, indiferent de dimensiunea fermelor.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: