Data publicării: 7 martie 2023

Așa cum în fiecare an ne îngrijim grădina, la fel trebuie să ne îngrijim și fântâna. Pentru a ne asigura de calitatea apei pe care o folosim, cel puțin o dată pe an trebuie să facem o analiză a apei din fântână. Iar luna martie este un moment foarte potrivit pentru recoltarea probelor.

Elementele minime evidențiate la analiza apei potabile

Analiza apei de băut din fântână se realizează de către laboratoare specializate. Acestea funcționează pe lângă toate Direcțiile de Sănătate Publică din orașe. De asemenea, există și alte laboratoare acreditate, care efectuează și aceste analize. Medicul de familie sau personalul din cadrul primăriilor locale vă pot îndruma către cele mai apropiate centre de analiză.

Conform normelor în vigoare, analiza trebuie să acopere următoarele aspecte:

Mirosul și gustul, care sunt date de schimbarea caracteristicilor precum și existența unor substanțe, săruri minerale și gaze dizolvate.

Culoarea, dată de substanțele minerale sau organice care se dizolvă în natură.

Turbiditatea, adică gradul de transparență a apei.

pH – indicele care definește aciditatea apei.

Conductivitatea, care exprimă totalitatea sărurilor dizolvate în apă.

Clor rezidual liber, indice ce evidențiază cantitatea de clor din apă, după dezinfecţia pentru protecţia sanitară a acesteia. Acest indice este prezent doar în apa tratată, din rețele centralizate. Nu ar trebui să apară în apa din fântână!

Amoniul, nitriţii şi nitraţii arată modificări ale calităţii apei, cauzate de surse de impurificare specifice acestui tip de compuşi, precum pierderile de nutrienți din fertilizanții chimici sau organici.

Fierul este un component natural al apei, aflat sub forma de compuşi (de obicei bicarbonat feros).

Oxidabilitatea exprimă totalitatea substanţelor organice şi anorganice oxidabile în apă.

Duritatea totală arată caracteristicile pe care le conferă apei compuşii de calciu şi magneziu aflaţi în soluţie. În general duritatea apei se exprimă în grade germane de duritate.

Aluminiul, atât cel prezent în apă în mod natural, cât şi cel indus în urma procesului de tratare pentru obţinerea apei potabile, acolo unde este cazul.

Un alt aspect urmărit la analiza calității este cel microbiologic. Se caută evidențierea bacteriilor coliforme, a enterococilor intestinali și a microorganismelor din familia E. coli.

Pe buletinele de analiză toate rezultatele care depășesc valorile maxime admise sunt evidențiate în mod vizibil, astfel încât sunt accesibile oricui.

În ceea ce privește recoltarea, sunt câteva reguli simple care trebuie urmate. Prima dintre ele este că apa pentru analiza microbiologică se pune în recipientele sterile obținute de la laboratoare. Probele pentru analizele fizice și chimice se pun în sticle din plastic, care au fost clătite în prealabil de două – trei ori. Sticlele trebuie să conțină cel puțin un litru de lichid și se umplu până la doi centimetri sub dop.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: