Data publicării: 18 mai 2022

Am scris în foarte multe rânduri despre cât de periculoasă este poluarea apelor cu azot. Dar, până să ajungă în apă, compușii azotului poluează și aerul. Despre cum poate fi împiedicată trecerea azotului din gunoiul de grajd ori din fertilizanți în atmosferă, vom vorbi într-o serie de articole următoare.

175 RON/ tona de gunoi de grajd – o pierdere ce se poate evita!

Din gunoiul de grajd se emit în atmosferă diferite gaze care conțin azot, cum ar fi amoniacul și oxizii de azot, gaze care sunt puternic poluante și au efecte nefaste asupra sănătății umane. Un alt gaz care se degajă în urma unei manipulări neconforme a gunoiului de grajd este protoxidul de azot, care are un puternic efect de seră.

În primul rând, pierderea azotului din gunoiul de grajd diminuează efectul fertilizant al compostului obținut. O tonă de gunoi de grajd poate conține, în medie, aproximativ 10 kg azot substanță activă. Gestionarea precară a gunoiului poate duce la pierderea a 50% din acesta. În termeni monetari, dacă ne raportăm la un preț actualizat al îngrășămintelor chimice cu azot, un kg de azot substanță activă costă în jur de 14,50 lei. Așadar, la o tonă de gunoi de grajd netratat cum trebuie se pot pierde peste 70 de lei. O sumă deloc neglijabilă…

Pentru a împiedica aceste pierderi se pot utiliza mijloace simple, care costă foarte puțin sau deloc, dar care au efecte importante. Acestea trebuie folosite împreună, pentru a obține efecte maxime. Cel mai important, însă, este ca fermierii care le aplică să dea dovadă de responsabilitate. De fapt, e vorba inclusiv despre apărarea propriului interes, căci, așa cum am arătat, implicațiile financiare sunt destul de însemnate. Iar acestea se află în urma importanței pe care eliminarea emisiilor de gaze o are pentru sănătatea celor din jur!

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: