Data publicării: 7 mai 2019

Așa cum deja am arătat, luna mai este una de vârf pentru fermieri. Calendarul lunii cuprinde numeroase lucrări, atât în cultura mare, cât și în livezi, vii sau grădinile de legume.

Atenție la atacurile dăunătorilor!

În luna mai are loc prășitul tuturor culturilor care necesită această operațiune. Desigur că această operațiune se poate înlocui cu o erbicidare preemergentă acolo unde suprafețele și calculele economice justifică operațiunea. Dacă prașila mecanică se înlocuiește cu erbicidarea, este obligatoriu să se respecte toate procedurile înscrise în Codul de bune practici agricole, pentru a se evita poluarea apelor subterane și de suprafață din zonă.

Tot în luna mai se efectuează și fertilizarea culturilor prășitoare: porumb, floarea-soarelui, sfeclă, cartof, etc. Și la acestă operațiune trebuie respectate atât cantitățile de substanță activă prescrisă, cât și procedeele descrise în Codul de bune practici agricole, pentru a nu polua pânza freatică sau apele de suprafață.

De asemenea, în luna mai se recoltează și prima coasă la lucernă. După transportul recoltei se aplică fertilizanți care se încorporează superficial în sol.

Dacă nu plouă, acolo unde este posibil se aplică și irigații.

Foarte important în luna mai este ca fermierii să monitorizeze cu atenție și în mod permanent culturile, pentru a sesiza din timp eventualele atacuri ale dăunătorilor. În cazul apariției acestora se aplică tratamente specifice, cu insecticide sau fungicide, după caz. Și la aplicarea acestora trebuie respectate măsurile de prevenire a poluării apelor.

Oricum, în cursul lunii mai, în toate culturile prășitoare și în cele de păioase se aplică și tratamentele preventive, cu fungicide și insecticide. Aceleași tipuri de tratamente se aplică și la pomii din livezi și în vie.

În concluzie, specificul activităților agricole din luna mai face ca riscul de poluare a apelor din pânza freatică sau a apelor de suprafață să fie mai ridicat decât în alte perioade. Din acest motiv, fermierii trebuie să acorde o atenție sporită respectării Codurilor de bune practici!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: