Data publicării: 2 iulie 2019

Așa cum deja am spus-o, faptul că s-a încheiat recoltarea păioaselor și/sau a rapiței, nu înseamnă și că terenurile respective trebuie lăsate așa cum au rămas, până la toamnă. Dimpotrivă, pentru menținerea lor în stare bună, sunt necesare mai multe lucrări.

Înverzirea, o soluție pentru sănătatea solului

Bunele practici agricole recomandă ca după recoltare, pe terenurile astfel eliberate să fie înființate așa-numitele culturi de înverzire. În ultimii ani, APIA a acordat și subvenții pentru aceste culturi. Noutatea de anul acesta constă în faptul că datade începere a înființării acestor culturi a fost mutată de la 1 august, cum era în anii trecuți, la 1 iulie. Măsura are ca scop tocmai scurtarea perioadei în care terenurile stau necultivate, direct sub acțiunea factorilor naturali care conduc la eroziunea solului și la pierderea umidității.

Culturile de înverzire sunt de două feluri: culturi fixatoare de azot și culturi de acoperire. Fiecare dintre ele are rolul ei. Structura și speciile componente sunt fixate prin regulamente specifice, preluate din directivele europene și sunt disponibile la APIA. O variantă a „Ghidului informativprivind aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu” poate fi consultată și aici.

Condiția pentru a primi subvenția pentru programele de înverzire este ca acestea să fie menținute cel puțin opt săptămâni pe teren și, la sfârșit, să fie înglobate în sol.

Dincolo de obligația legală, orice agricultor are interesul ca terenul său, odată recoltat, să fie protejat împotriva eroziunii. Ca atare, existența unui covor vegetal este de bun augur, căci plantele protejează solul de vânt și de arșița care distruge bacteriile specifice din stratul superficial.

Un alt argument pentru care suprafețele proaspăt recoltate trebuie să fie acoperite de o cultură este acela că, în lipsa unor plante, orice eventuale resturi de azot rămase în sol vor fi spălate și transportate în apa freatică și, de acolo, direct în fântânile din zonă!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: