Data publicării: 27 iunie 2019

Cânepa, cândva una dintre culturile tradiționale în România, a fost dată uitării pentru o bună bucată de vreme. De-abia în ultimii ani o parte dintre fermieri au început din nou să semene această plantă. Rezultatele sunt mai mult decât mulțumitoare.

O cultură simplă și eficace!

Cultura de cânepă îi sperie încă pe mulți fermieri, din cauza rudei acestei plante, canabis adică, inclusă pe lista stupefiantelor. Trebuie să precizăm, însă, că planta folosită în culturile din România nu conține substanțe psihotrope în cantități care s-o facă utilizabilă în alte scopuri decât cele obișnuite. În schimb, cultivarea ei este avantajoasă, grație, prețului bun cu care se poate vinde recolta.

Un alt avantaj este acela că nu este o cultură pretențioasă. În anul acesta se poate spune chiar că, până acum, condițiile au fost ideale pentru creșterea ei. Fiind o plantă iubitoare de apă, ploile consistente din ultimele două luni au ajutat-o să se dezvolte foarte bine.

Pe de altă parte, însă, au favorizat și îmburuienarea, care este una dintre principalele puncte nevralgice ale acestei culturi. În consecință, una dintre lucrările care trebuie efectuate cât mai urgent la acest moment este prașila, fie că se realizează manual, fie că este mecanizată.

O altă lucrare care în mod normal nu este foarte necesară, este tratamentul împotriva puricelui cânepii. Din cauza umidității excesive, în acest an probabilitatea de apariție a acestui dăunător este mult crescută. Pericolul este că un atac masiv poate face ca producția de sămânță, cel mai valoros produs al acestei culturi, să fie scăzută.

Reamintim că orice tratament fito-sanitar trebuie efectuat astfel încât să se înlăture orice posibilitate de poluare a apelor subterane ori de suprafață din zonă!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: