Data publicării: 2 martie 2021

Nu doar în câmp sau în grădină luna martie este una foarte plină. De asemenea, pentru pomicultori, ca și pentru viticultori, începutul primăverii este foarte solicitant.

Fertilizarea se poate face doar după 15 martie!

În luna martie, în livadă se începe cu tratamentele fitosanitare de iarnă, pe suprafeţele unde nu s-au făcut şi tratamente în fenofaza de umflare a mugurilor. Este o operațiune absolut necesară pentru obținerea unor recolte bogate și de calitate.

În livezile tinere se vor executa tăieri de formare a coroanei pomilor.

După 15 martie se face și fertilizarea de primăvară a livezilor și se finalizează tăierile de rodire a pomilor.

Foarte importante sunt tratamentele fitosanitare pentru combaterea gărgăriţei mugurilor şi florilor de măr, a făinării, rapănului şi moniliozei.

Bineînțeles că ramurile rezultate în urma lucrărilor de tăiere trebuie scoase și mutate în afara livezilor. În caz contrar, în grămezile de crengi se pot dezvolta diverși dăunători care apoi se vor împrăștia în toată livada.

În sfârșit, una dintre operațiunile care se face către sfârșitul lunii este controlul viabilităţii mugurilor, la cais şi la piersic.

În vie, se verifică modul de iernare a viţei de vie şi stabilirea eventualelor pierderi. Apoi se face, după 15 martie, afânarea solului şi încorporarea îngrăşămintelor.

Înainte de această operațiune se poate face pichetarea terenului pentru înfiinţarea de plantaţii noi.

O altă activitate importantă o reprezintă tăierea de rodire şi copcitul (tăierea rădăcinilor pornite din altoi)

Controlul viabilităţii ochilor este foarte important și se face în a doua jumătate a lunii martie. Pentru aceasta se secţionează ochii cu o lamă, cei vii au culoarea verde, iar cei de culoare brună cafenie sunt neviabili.

Foarte importantă, pe tot parcursul lunii este revizuirea mijloacelor de susţinere şi întinderea sârmelor. După aceea se leagă coardele de mijlocul de susţinere.

La fel ca și în livezi, adunarea coardelor rezultate în urma tăierilor din plantaţie este foarte importantă.

Reamintim că toate activitățile enumerate mai sus trebuie să se facă cu respectarea normelor de prevenire a poluării cu azot, prevăzute în Codul de Bune Practici Agricole!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: