Data publicării: 22 noiembrie 2022

Așa cum am arătat și în prima parte a articolului, Lista zonelor eligibile propuse în ultima variantă a PNS 2023-2027 în care sunt aplicabile anumite măsuri pentru agro-mediu și climă, zone supuse unor constrângeri naturale specifice sau alte constrângeri specifice, precum și zonelor defavorizate este un document de mare importanță practică pentru fermieri. Continuăm să vă prezentăm domeniile specifice la cere se referă această listă.

Suprafețe largi ale României prezintă limitări naturale ale productivității agricole care conduc la producții agricole reduse, limitări care se datorează unor condiții climatice și biofizice nefavorabile desfășurării în condiții optime a activităților agricole. Aceste suprafețe se regăsesc în special în zona Munților Carpați și ale Deltei Dunării, precum și în alte zone cu specificități ale condițiilor de climă, sol sau teren. Totodată, o mare parte din aceste zone sunt de regulă asociate și cu o valoare ridicată a biodiversității, însă sunt amenințate de fenomenul de abandon al activităților agricole, fenomen ce poate afecta atât viabilitatea zonelor rurale, cât și factorii de mediu locali (biodiversitatea, solul sau peisajele). Aceste zone sunt vizate de DR-09.

În afară de zona montană, există și alte zone ce sunt caracterizate în principal de o productivitate scăzută din cauza acțiunii factorilor naturali restrictivi. În România, factorul biofizic principal care conduce la apariția zonelor cu constrângeri naturale este cel climatic, legat de apariția secetei. De asemenea, există alte zone caracterizate de o serie de particularități edafice (soluri argiloase sau nisipoase – care conduc fie la stagnarea apei, fie la un drenaj foarte rapid al acesteia), climatice (temperaturi scăzute) etc. Identificarea și desemnarea zonelor, altele decât zona montantă, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative are la bază analiza criteriilor bio-fizice, atât din punct de vedere al intensității (praguri), cât și din perspectiva extinderii (ponderea din suprafața agricolă utilizată).

Zonele afectate de constrângeri naturale dețin o pondere însemnată de 50,02%, care prezintă caracteristici nefavorabile de mediu, ca urmare a existenței unor factori bio-fizici (climatici, edafici, relief) ce limitează activitatea agricolă uzuală prin obținerea de producții reduse, scurtarea perioadei de vegetație, creșterea costurilor de producție etc.

Conform desemnării zonelor cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, acestea sunt împărțite astfel: zone montane (15,09% din SAU total); zone cu constrângeri naturale semnificative (33,56% din SAU total); zone cu constrângeri naturale specifice (1,38% din SAU total).

În vederea actualizării exercițiului de definitivare privind determinarea gradului de manifestare a constrângerilor naturale în zona eligibilă pentru intervenția DR-11 – Zone afectate de constrângeri naturale semnificative, în anul 2021 a fost demarată reanalizarea informațiilor folosite, urmând aceeași metodologie aplicată și în exercițiul anterior.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: