Data publicării: 21 noiembrie 2022

Unul dintre cele mai utile documente programatice afiliate Programului Național Strategic (PNS) este cel care prezintă Lista zonelor eligibile propuse în ultima variantă a PNS 2023-2027 în care sunt aplicabile anumite măsuri pentru agro-mediu și climă, zone supuse unor constrângeri naturale specifice sau alte constrângeri specifice, precum și zonelor defavorizate. Documentul este disponibil aici.

În continuare, vom enumera principalele măsuri despre aplicarea cărora se face vorbire în acest document.

Multe dintre zone se regăsesc și în actualul PNDR

Fără a fi clasate într-o ordine a importanței, prima măsură este alcătuită din sprijin care se acordă pentru măsurile de agro-mediu și climă pe pajiști permanente, în condițiile DR1 din PNS. Intervenția DR-01 – Agro-mediu și climă pe pajiști permanente își propune să continue eforturile depuse în perioadele anterioare de programare pentru aplicarea pe scară largă a unor metode agricole extensive generale, care să răspundă nevoilor de conservare specifice unui spectru larg de specii sau habitate ( ex. cele care se regăsesc în zona HNV). De asemenea, în zonele reprezentative pentru anumite elemente de biodiversitate (ex. specii de fluturi sau păsări sălbatice), intervenția propune unele angajamente adaptate specificității etologice, care să asigure atingerea obiectivelor propuse. În plus, unele tipuri de angajamente propuse vor asigura o mai bună gestionare a resurselor naturale, în contextul riscurilor asociate activităților agricole.

Altă categorie se referă la aplicarea măsurilor de agro-mediu și climă pe terenurile arabile. Acestea sunt cuprinse în cadrul mai multor pachete cuprinse în DR -02, care își propune să continue eforturile depuse în perioadele anterioare de programare pentru creșterea nivelului de planificare al gestiunii fermelor prin îmbunătățirea managementului culturilor, precum și pentru menținerea biodiversității prin protejarea unor specii de păsări de interes comunitar (prioritare și comune) dar și a vieții sălbatice specifice habitatelor agricole în ansamblu. Intervenția va crea cadrul necesar aplicării la scară largă a unor metode agricole extensive generale, care să răspundă nevoilor de conservare specifice unui spectru larg de specii sau habitate.

O altă rubrică evidențiază zone eligibile pentru pachetele aferente Intervențiilor DR – 04 – Agricultură ecologică – conversie și DR – 05 – Agricultură ecologică – menținerea certificării.

Într-un articol viitor vom prezenta și celelalte pachete de măsuri care sunt eligibile pentru zonele cuprinse în Lista zonelor eligibile propuse în ultima variantă a PNS 2023-2027 în care sunt aplicabile anumite măsuri pentru agro-mediu și climă, zone supuse unor constrângeri naturale specifice sau alte constrângeri specifice, precum și zonelor defavorizate.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: