Data publicării: 30 septembrie 2020

În data de 24 septembrie 2020, a fost semnată recepția de terminare a lucrărilor pentru noua platformă de depozitare a gunoiului de grajd, destinată micilor crescători de animale din zona comunei Comarna. Investiția a fost făcută în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, proiect finanțat de Guvernul României, dintr-un împrumut de la Banca Mondială.

Aceste platforme, dotate și cu un set de utilaje destinat colectării și manipulării gunoiului de grajd și împrăștierii compostului rezultat, s-au dovedit a fi cea mai viabilă soluție pentru reducerea poluării apelor cu nitrați din surse agricole. Motivul este specificul României, care are peste 3 milioane de ferme mici și gospodării de subzistență, fără mijloace proprii de a asigura gestionarea corectă a bălegarului.

Autoritatea locală decide asupra modului în care costurile de exploatare ale platformei urmează a fi acoperite, printr-o hotărâre a Consiliului Local. Compostul rezultat (mranița) va putea fi valorificat prin vânzare, împrăștiere pe terenurile agricole sau, în funcție de contractul încheiat cu fermierii, va putea fi returnat acestora pentru uz propriu. Fermierii vor putea transporta singuri gunoiul de grajd la platformă sau vor putea apela la serviciile publice de colectare, realizate cu ajutorul utilajelor primite de către UAT odată cu platforma: tractor, două remorci, încărcător frontal, mașină de împrăștiat compostul și cisternă vidanjă.

Un avantaj important este acela că fermierii care încheie contract cu operatorul platformei și fac dovada predării cantităților de gunoi de grajd produse de animalele din fermă, sunt considerați conformi din punct de vedere al capacităților de stocare de către APIA și AFIR, scăpând astfel de presiunea unor investiții în platforme individuale obligatorii.

„Fiecare investiție în infrastructura de protejare a apelor împotriva poluării cu nitrați crește șansele noastre de a ne conserva rezerva de apă potabilă. Spun „crește șansele” pentru că, deși această infrastructură există acum, ea trebuie să fie și folosită. Sper că fiecare autoritate locală beneficiară va face tot ceea ce trebuie pentru a asigura cele mai bune condiții pentru colectarea de la populație a gunoiului de grajd. Iar pentru a reuși, este foarte important ca și cei care cresc animale să înțeleagă că fără grija lor, fără implicarea lor, eforturile tuturor celorlalți pot fi anulate.” – a declarat Leonard Achiriloaei, Secretar de Stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Platforma de la Comarna are o capacitate de 2.200 mc/an și a fost dimensionată ținând cont de numărul de animale existent în zona comunei.

Eforturile investiționale, în valoare de 2.089.670,97 lei, au fost suportate în proporție de 95,22% de către MMAP, contribuția locală a comunei Comarna fiind de 4,78% și constând în contravaloarea serviciilor de proiectare. Investiția urmează să fie exploatată de către UAT și monitorizată de către MMAP, pe toată durata de viață a acesteia.

În județul Iași, comuna Comarna este a zecea care beneficiază de o platformă comunală finanțată prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, după Cotnari, Cristești, Deleni, Grajduri, Mircești, Mironeasa, Miroslava, Scânteia și Voinești. Până în martie 2022, încă 11 localități din județul Iași urmează să beneficieze de investiții finanțate de MMAP: Coarnele Caprei, Drăgușeni, Heleșteni, Horlești, Ipatele, Miroslovești, Moșna, Prisăcani, Ruginoasa, Scheia și Țibănești. Harta platformelor pentru gunoiul de grajd, finanțate de MMAP, poate fi consultată pe portalul https://apanoastra.ro/platforme-de-gunoi-de-grajd

Beneficiarii investițiilor făcute în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” sunt exclusiv UAT-uri, care au fost selectate în cadrul unui program competitiv de finanțare.

Proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 80 de comunități locale.