Data publicării: 22 iulie 2021

Așa cum spuneam în prima parte a acestui articol, un sistem de irigații nu este câtuși de puțin o chestiune simplă. Pe lângă aspectul tehnic, mai este și cel legat de costuri. Folosirea irigațiilor implică cheltuieli destul de însemnate, legate de energia necesară, pe de o parte, și de întreținerea sistemelor și utilajelor, pe de altă parte. De aceea se încearcă mereu realizarea unor instalații care să funcționeze cât mai eficient.

Irigațiile pot crește riscul de poluare!

Pentru irigațiile culturilor aflate pe câmp există patru tipuri principale de instalații. Pivoții de irigații sunt niște țevi în formă de „L”, sprijinite din loc în loc pe suporți cu roți. Prin capătul scurt se cuplează la sursa de apă, iar prin brațul lung apa este distribuită prin duze, sub formă de ploaie. Pivotul se rotește în jurul sursei, astfel încât distribuie apa într-un perimetru de forma unui cerc. De fapt, acesta este principalul dezavantaj, căci din motive practice, culturile se înființează în forme rectangulare. Utilizând pivoții, colțurile rămân neudate.

Un alt tip de instalații sunt sistemele liniare. Acestea sunt mașini cu variante multiple, concepute pentru a încerca să acopere maximul de suprafețe în parcele de formă dreptunghiulară, fără pierderea acoperirii în colțuri, ca în cazul pivoților centrali. Ghidarea sistemelor laterale poate fi realizată atât în varianta cu brazdă sau cablu la suprafață. Toate sistemele pot fi alimentate atât de la un capăt, cât și în centrul echipamentului, depinde de condițiile câmpului care va fi irigat. Alimentarea cu apă a acestor echipamente se realizează prin intermediul furtunurilor flexibile care sunt trase de aceeași mașină în avans și care sunt conectate la o rețea de hidranți din parcelă.

Mai simplu de realizat sunt instalațiile de aspersare. Acestea se compun dintr-o rețea de țevi sau furtunuri, care leagă între ei stâlpi pe care sunt montate aspersoare clasice. Acest sistem nu poate fi utilizat în culturi prea înalte. Un alt dezavantaj este și acela că, pe timpul lucrărilor de înființare sau de întreținere a culturii trebuie mare atenție pentru a nu strica părți ale instalației.

Cu mult succes se utilizează și sistemul de irigație cu picătura. Acesta este eficient la culturile de pepeni sau de tomate, de exemplu. Un sistem de furtunuri sau țevi găurite din loc în loc sunt așezate în lungul rândurilor cu plante. Apa este distribuită sub formă de picături, direct lângă plantă. Astfel, pierderea prin evaporare este redusă, crescând eficiența sistemului. Altfel, prezintă aceleași dezavantaje ca și sistemul cu aspersoare, dar are costuri net reduse.

Indiferent de modul de irigare folosit, trebuie reținut un aspect foarte important: dacă nu sunt respectate normele de utilizare a îngrășămintelor cu azot, riscul de poluare crește exponențial, când este pornită instalația!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: