Data publicării: 9 decembrie 2022

Pesta porcină africană (PPA) este o boală care în ultimii ani a produs pagube uriașe în sectorul creșterii suinelor. Cu toate măsurile luate de autorități, răspândirea bolii nu a fost încă oprită.

Tocmai din acest motiv, Planul Național Strategic 2023 – 2027 (PNS) a inclus și măsura DR- 21, care prevede investiții țintite pentru izolarea și eradicarea acestei boli.

Pot fi acordați până la 50.000 euro/proiect

Din perspectiva unei mai bune gestionări a riscurilor din agricultură, intervenția va contribui și la promovarea accesului fermierilor la instalații de dezinfecție și dezinsecție care să conducă la prevenirea și limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA), precum și la diminuarea pagubelor produse de răspândirea acestuia.

Astfel, vor fi sprijinite investițiile care vizează îmbunătățirea biosecurității în cadrul exploatațiilor, respectiv acele investiții care depășesc standardele minime de biosecuritate pentru respectiva categorie de exploatație, precizează PNS.

În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele care vor fi realizate de exploatațiile de dimensiuni mici și mijlocii, având în vedere capacitatea financiară limitată pentru a face față impactului negativ a unei epizootii, comparativ cu cele de mari dimensiuni, precum și proiectele implementate de exploatațiile aflate în zone care prezintă un risc mare de contaminare sau care se află în zone deja contaminate.

Această intervenție vizează investițiile corporale necesare îmbunătățirii biosecurității în cadrul exploatației, după cum urmează:

  • achiziția de echipamente și instalații de decontaminare, dezinfecție și dezinsecție pentru mijloace de transport, personal, suprafețe și aer;
  • achiziția de instalații și echipamente pentru îmbunătățirea filtrului sanitar-veterinar;
  • construcția de garduri de protecție a clădirilor/facilitaților pentru animale sau a zonelor de delimitare pentru animale;
  • achiziția de instalații de incinerare SNCU și echipamente în vederea îmbunătățirii spațiului destinat executării necropsiilor/depozitării și predării SNCU/rampă SNCU;
  • achiziția de instalații și echipamente pentru îmbunătățirea rampelor de afluire/livrare animale;
  • achiziția de instalații și echipamente pentru îmbunătățirea sistemului de afluire a furajelor.

Valoarea sprijinului acordat va fi de maximum 50.000 euro/beneficiar. Sumele acordate nu vor depăși 80% din valoarea costurilor eligibile pentru fiecare proiect în parte.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: