Data publicării: 8 decembrie 2022

Fermele de mici dimensiuni reprezintă sectorul cel mai amenințat din întreaga agricultură. Acestea sunt cel mai puternic afectate de orice perturbări ale pieței, iar efectele sunt devastatoare asupra proprietarilor.

Pentru a ameliora acest aspect, Planul Național Strategic 2023 – 2027 (PNS) a inclus măsura DR – 14, care sprijină investițiile în fermele mici.

Sunt finanțate inclusiv investițiile în producerea de energie sustenabilă

Sprijinul acordat prin intermediul acestei intervenții este un instrument menit să determine, în principal, transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial de a deveni exploatații agricole viabile, precum și de a crește capacitatea de a identifica noi oportunități de valorificare a producției acestora. În vederea acordării sprijinului, solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri care vizează dezvoltarea exploatației, inclusiv din perspectiva îmbunătățirii orientării către piață a exploatației, dar și investițiilor prin care se consolidează.

Sprijinul poate viza optimizarea activității agricole a fermelor de mici dimensiuni, atât din punct de vedere economic cât și al cerințelor legate de mediu, prin construcții noi sau modernizarea acestora, prin accesul la utilități, dotarea cu utilaje şi/sau echipamente performante, dar și la adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie și optimizarea lucrărilor agricole.

În vederea obținerii produselor cu valoare adăugată, în cadrul intervenției vor fi eligibile inclusiv investițiile în componentele de condiționare și/sau depozitare și/sau de procesare a produselor agricole obținute la nivelul fermei.

Procesarea va fi vizată doar ca o componentă secundară în cadrul proiectului. Astfel în vederea creării unor mici capacități de condiționare/procesare fermierii pot aduce valoare adăugată propriilor produse, iar operațiunile propuse în planul de afaceri pot viza atât pregătirea pentru vânzare a produselor agricole primare cât și a celor procesate la nivel de fermă.

Investiții eligibile sunt legate de:

  • construirea, modernizarea sau amenajarea construcțiilor cu destinație agricolă sau necesare în fermă;
  • amenajarea facilităților de gestionare adecvată a gunoiului de grajd;
  • investițiile în unitățile de condiționare și/sau depozitare și/sau procesare;
  • achiziționarea de mașini agricole specializate și echipamente noi;
  • asigurarea accesului la utilități în cadrul exploatației agricole;
  • adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie;
  • înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
  • echipamente și instalații noi pentru energie din surse regenerabile (ca o componentă secundară a proiectului), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului la nivel de fermă;
  • obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex., din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului la nivel de fermă;
  • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare, procesare de la nivelul fermei.

Sprijinul nerambursabil maxim este de 50.000 euro/proiect și va acoperi cel mult 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: