Data publicării: 23 noiembrie 2022

Așa după cum am arătat într-un articol precedent, Planul Național Strategic (PNS) cuprinde mai multe obiective specifice, subsumate celor trei obiective majore pe care este structurat. În continuare vă prezentăm obiectivele concrete, așa cum sunt ele formulate în document.

Sprijin crescut pentru fermele mici și mijlocii

În cadrul obiectivului PAC „Sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a rezilienței sectorului agricol pe întregul teritoriu al Uniunii pentru a spori securitatea alimentară pe termen lung și diversitatea agricolă, precum și pentru a asigura sustenabilitatea economică a producției agricole în Uniune”, România va urmări prin PNS intervenții care conduc la creșterea viabilității și competitivității fermelor și asigurarea unor venituri echitabile fermierilor. Astfel, este necesară o stabilitate a veniturilor fermierilor prin aplicarea schemelor de sprijin prevăzute în PAC, o aplicare a sprijinului redistributiv complementar pentru venit fermelor mai mici de 50 ha. Acordarea sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității implică alocarea unui procent de 49,29 % din plafonul național, iar suprafața vizată este de 9.697.000 ha. Cuantum-ul planificat variază de la 96,47 euro/ha în anul 2023 la 103,06 euro/ha în anul 2027.

Suplimentar e planificată și aplicarea sprijinului redistributiv complementar venitului pentru sustenabilitate în procent de 10% din plafonul național, cu scopul de a sprijini fermierii mici și mijlocii, respectiv exploatațiile de până la 50 ha. 0,69 % din plafonul național de plăți directe va fi utilizat pentru acordarea sprijinului complementar pentru venit pentru tinerii fermieri Această intervenție va contribui, de asemenea, la realizarea obiectivului specific 7 (Atragerea și susținerea tinerilor fermieri și a altor noi fermieri și facilitarea dezvoltării sustenabile a întreprinderilor în zonele rurale), împreună cu intervenția adresată instalării tinerilor fermieri din FEADR. Pentru reîntinerirea generațiilor de fermieri un procent de 2% din FEGA (cca. 200 mil euro) a fost transferat către Pilonul II în vederea majorării alocării necesare.

Având în vedere amplitudinea PNS, vom continua prezentarea lor și în articolele următoare.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: