Data publicării: 24 februarie 2022

În scopul prevenirii poluării apelor de suprafață cu fertilizanți, în special cu azot, Programul de Acțiune (PA) a reiterat mai multe prevederi legale anterioare, elaborate tocmai în scopul amintit. Respectarea acestora este obligatorie pentru absolut toți agricultorii, indiferent de dimensiunea sau de forma lor de organizare.

Fâșiile de protecție, mai late pe terenurile în pantă

În conformitate cu art. 40 şi anexa 2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în lungul cursurilor de apă se instituie zone de protecţie. Lăţimea acestora este stabilită în funcţie de lăţimea cursului de apă, tipul şi destinaţia resursei de apă sau amenajării hidrotehnice și este clar specificată în anexă.

Pe terenurile adiacente cursurilor de apă se instituie zone de protecţie şi benzi tampon (fâşii de protecţie) în care este interzisă aplicarea fertilizanţilor de orice fel. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie variază în funcţie de panta terenului astfel: trei metri pentru terenurile cu panta până la 12% și 5 metri pentru terenurile cu panta peste 12%.

Lăţimea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) se consideră de la limita blocului fizic adiacent zonei de protecţie (stabilită prin Legea Apelor) spre interiorul acestuia. Panta terenului înseamnă panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă.

Este interzisă, de asemenea, utilizarea îngrăşămintelor de orice fel în zonele de protecţie instituite în jurul lucrărilor de captare, a construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentării cu apă potabilă, a surselor de apă potabilă destinate îmbutelierii, a surselor de ape minerale utilizate pentru cura internă sau pentru îmbuteliere, precum şi a lacurilor şi nămolurilor terapeutice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 930/2005 privind aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: