Data publicării: 25 martie 2022

În marja Zilei Mondiale a Apei aniversată pe 22 martie, găsim un bun prilej în a puncta importanța unor acțiuni sinergice, concentrate pe necesitatea prevenirii poluării apelor subterane,

La ora actuală, în România sunt peste 3 milioane de ferme mici, de subzistență, care nu au capacitatea de a implementa individual măsurile necesare prevenirii poluării solului și a apei freatice. Proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” țintește exact acest fenomen cu consecințe severe asupra sănățății umane și a mediului înconjurător.

Parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, inițiativa CIPN recunoaște importanța managementul gunoiului de grajd la nivel de comună, implementând în acest scop un ansamblu de acțiuni pe mai multe paliere interconectate: investiții la nivel local, capacitate instituțională și de reglementare sporite, precum și o mai bună și consistentă informare și conștientizare a categoriilor de populație implicate.

Beneficii pentru fermieri: de la teorie la practică

O componentă importantă a proiectului o reprezintă elaborarea unui set de reguli pentru instaurarea de bune practici agricole în rândul fermierilor din întreaga țară.

La realizarea acestuia a existat o colaborare foarte largă între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, mediul academic, autorități locale și fermieri. A rezultat astfel un pachet de măsuri obligatorii pentru toți agricultorii transpuse în Programul de Acțiune, completate de un set de prevederi cuprinse în Codul de bune practici agricole, față de care conformarea este voluntară.

Dar cel mai important rezultat al CIPN îl reprezintă finanțarea și finalizarea platformelor, dotarea lor cu echipamente necesare exploatării și funcționării. Primele astfel de platforme au fost ridicate în zonele identificate ca reprezentând un risc sporit de poluare. Odată operaționalizate, oamenii au putut să vadă cum funcționează efectiv, dar, mai ales, cu ce rezultate.

Apoi au putut să povestească și altora, care din curioși au devenit doritori iar apoi, parte dintre ei, beneficiari.

Inițiativa noastră este acum în a doua fază, cea de finanțare adițională, reușind să marcheze peste 160 de repere pe harta platformelor comunale de colectare a gunoiului de grajd din România, disponibilă AICI.

Iar misiunea CIPN continuă, cu noi orizonturi de dezvoltare a infrastructurii de management a gunoiului de grajd prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Recomandările editorilor pe aceeași temă: