Data publicării: 26 iunie 2020

Fertilizarea corespunzătoare a terenurilor este o condiție absolut necesară pentru obținerea unor recolte bogate. Pe de altă parte însă, așa cum practica a dovedit-o, o fertilizare echilibrată și care să poată asigura nevoile culturilor se poate face și fără nutrienți sintetici. Îngrășămintele naturale sunt, adesea, suficiente. O categorie aparte a îngrășămintelor naturale sunt îngrășămintele verzi.

Plus de nutrienți, plus de protecție, plus de subvenții!

Îngrășămintele verzi reprezintă plante care au proprietatea de a fixa azotul și alți nutrienți în sol. Ele se cultivă pe teren cât mai curând după recoltarea culturii principale și, cu o oarecare perioadă înainte de semănatul culturii următoare se încorporează în sol. Ele se pot aplica pe orice tip de sol, dar au o eficiență sporită pe solurile podzolice și nisipoase, specifică Codul de Bune Practici Agricole (CBPA). Încorporarea se face la o adâncime de 18 – 25 cm, în funcție de sol, umiditate, volumul masei vegetale, mai arată CBPA.

În afară de aportul de substanțe organice, îngrășămintele verzi mai au și un important rol în protejarea solului. Pentru că după recoltarea culturii principale pământul rămâne acoperit de un strat vegetal, el este ferit de eroziune. În același timp, se împiedică și evaporarea în exces a apei din sol. Chiar dacă plantele consumă o parte din apă, această parte este mai mică față de cea care s-ar pierde prin evaporare de pe un sol expus direct arșiței.

Este evident că această metodă de fertilizare este total nepoluantă. Așadar, utilizarea îngrășămintelor verzi este în măsură să mențină calitatea apelor freatice la standardele cele mai înalte!

În plus, zonele acoperite cu astfel de îngrășăminte pot fi transformate în unele perioade și în pășuni. De aici rezultă un nou avantaj, acela de a avea o resursă suplimentară pentru hrana animalelor.

Specialiștii au selectat deja o serie de combinații de culturi care, în condițiile de climă ale țării noastre, oferă un maxim de avantaje.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: