Data publicării: 27 mai 2021

Uniunea Europeană a comandat un program de cercetare, UNISECO, al cărui principal obiectiv a fost acela de a dezvolta abordări inovatoare care să ajute la o mai bună înțelegere a factorilor socio-economici și politici, dar mai ales a barierelor care tău în calea dezvoltării și a implementării practicilor agro-ecologice în agricultura UE. Concluziile cercetării au fost prezentate pe 30 aprilie.

Fermierii români ar putea câștiga mai mult dacă ar composta gunoiul!

Studiile UNISECO au fost desfășurate în 15 state din UE. Mai multe studii de caz au fost făcute pe teren și au reflectat situații concrete cărora fermierii, mici sau mari trebuie să le facă față. Unul dintre ele se referă și la modul în care în Transilvania și Maramureș este gestionat gunoiul de grajd.

Concluzia cercetătorilor este că există reguli la nivel național cu privire la gestionarea nutrienților în ferme, astfel încât să se evite poluarea aerului și a apei. În același timp, utilizarea compostului prezintă numeroase avantaje pentru
sănătatea solului și a plantelor, ca alternativă la îngrășămintele de sinteză. Dintre acestea, se evidențiază reducerea dependenței de resursele exterioare fermei și scăderea costurilor asociate culturilor. În plus, producerea de compost poate prezenta pentru fermieri o posibilitate de a obține venituri suplimentare din
comercializarea acestuia ca produs profesional.

Cu toate acestea, în România practica compostării este subdezvoltată, concluzionează cei care au realizat studiul. Gunoiul de grajd este utilizat în mod tradițional în stare proaspătă sau insuficient fermentat. O politică integrată, incluzând un pachet de asistență financiară și tehnică, ar putea ridica această practică la un nou nivel, spun cercetătorii. Ei recomandă un set de măsuri care ar trebui să se axeze pe trei elemente principale:

  • o măsură specială de finanțare prin FEADR pentru platformele de depozitare a gunoiului de grajd și a echipamentelor aferente. Acestea pot fi transformate într-un mod de a obține venituri suplimentare. De asemenea, primăriile locale pot fi atrase în aceste investiții;
  • utilizarea pe scară largă a unui plan de fertilizare simplificat în fermele mici și, obligatoriu, corelarea planurilor de fertilizare cu testarea și monitorizarea regulată a solului în fermele mari. Acestea ar putea fi integrate într-o aplicație IT pentru gestionarea nutrienților, care să analizeze detalii despre fermă,
    rezultatele studiilor de sol, culturile practicate și obiectivele de producție, limitările și cerințele relevante pentru gestionarea nutrienților;
  • transferul de cunoștințe și bune practici, mergând dincolo de procedurile clasice pentru a stimula diseminarea cunoștințelor de la egal la egal și prin puterea exemplului (ferme demonstrative). Astfel, sistemul ar putea să fie structurat și la nivel de comună, adaptat la realitățile locale.

Beneficiile realizării saltului de la utilizarea ca îngrășământ a gunoiului proaspăt de grajd la folosirea compostului sunt multiple. Compostul favorizează creșterea și sănătatea plantelor și a rădăcinilor, adăugând, în același timp, materie organică în sol.

Dincolo de beneficiile demonstrate pentru sol și plante, din perspectiva agricultorului, această practică vine să răspundă și unei chestiuni economice – optimizarea cheltuielilor în fermă,pe termen mediu-lung, pentru o performanță economică îmbunătățită.

Cei care doresc mai multe amănunte, pot accesa site-ul proiectului pe https://uniseco-project.eu/

Recomandările editorilor pe aceeași temă: