Data publicării: 26 octombrie 2020

MMAP pregătește demararea lucrărilor pentru încă 7 noi platforme pentru gunoiul de grajd și pentru o stație de compostare. Comunele beneficiare pentru platforme sunt: Mica, Luna, Dăbâca, Recea Cristur – județul Cluj, Drăgușeni – județul Iași, Valea Nucarilor – județul Tulcea, Timișești – județul Neamț. Stația de compostare va fi construită în comuna Jegălia – județul Călărași.

MMAP, prin Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN), demarează, la final de octombrie 2020, procedura privind licitația pentru atribuirea lucrărilor de construcții care continuă dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a gunoiului de grajd. Până la ora actuală au fost lansate, în cadrul Finanțării Adiționale a Proiectului CIPN, un număr de 59 de investiții, la care se adaugă acestea 8, rămânând încă 20 de investiții de lansat în perioada următoare. Finanțarea provine de la Guvernul României, dintr-un împrumut de la Banca Mondială.

Numărul foarte mare de ferme mici și gospodării care cresc animale (peste 3 milioane în România) face ca sistemul comunal de gestionare a gunoiului de grajd să fie cea mai eficientă soluție, atât pentru combaterea poluării cu nitrați a apelor subterane, cât și pentru economiile pe care le generează în bugetul fermierilor. Crescătorii de animale care au încheiate contracte cu UAT-urile beneficiare și care fac dovada predării gunoiului de grajd la platforma comunală, sunt considerați de către APIA și AFIR ca fiind conformi din punct de vedere al capacităților de stocare pentru bălegar, ne mai fiind obligați să investească în platforme individuale.

Odată cu platforma propriu-zisă, autoritățile locale beneficiare primesc și un set de utilaje destinat colectării, manevrării, compostării și împrăștierii gunoiului de grajd: un tractor, două remorci, un încărcător frontal, o mașină de împrăștiat compostul și o cisternă vidanjă. Practic, UAT-urile sunt în măsură să implementeze un serviciu public pentru managementul dejecțiilor provenite de la animalele din gospodării și fermele mici.

Stația de compostare de la Jegălia este destinată accelerării procesului de transformare a gunoiului de grajd în compost (mraniță), pentru a putea fi folosit ca îngrășământ organic de bună calitate.

„Extinderea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd este o prioritate pentru România, datorită faptului că proasta gospodărire a acestuia este o amenințare permanentă la adresa resursei de apă potabilă. Poluarea cu nitrații din surse agricole afectează, în primul rând, chiar pe poluatori. La ora actuală, mare parte din locuitorii comunelor românești încă folosesc pentru băut și gătit apa din fântână, prima afectată de acest tip de poluare. Sperăm ca bunele practici de gospodărire a gunoiului de grajd să devină cât mai curând obiceiuri printre crescătorii de animale români.”, a declarat Leonard Achiriloaei, Secretar de Stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Beneficiarii investițiilor făcute în cadrul proiectului sunt exclusiv UAT-uri, care au fost selectate în cadrul unui program competitiv de finanțare. Eforturile investiționale sunt suportate în proporție de aprox. 95% de către MMAP, contribuția locală a beneficiarilor de aprox. 5% constând în contravaloarea proiectării platformelor. După finalizare, investițiile sunt transferate către UAT, urmând să fie exploatate de către acestea și monitorizate de către MMAP.

Bugetul de investiții alocat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Proiect, pentru perioada 2017-2022, este de 36,32 milioane Euro.

Proiectul” Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 80 de comunități locale.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: