Data publicării: 5 noiembrie 2021

Prevederile Programului de Acțiune (PA) au adus unele modificări importante față de prevederile vechiului Cod de bune practici agricole. Printre cele mai importante noutăți se află și instituirea diferențiată a perioadelor de interdicție a aplicării îngrășămintelor.

140 de zile fără îngrășăminte

Conform PA, perioadele de interdicție a aplicării îngrășămintelor sunt diferențiate, considerând trei zone definite prin relieful predominant din unitatea teritorial-administrativă, respectiv câmpie, deal, munte. Pentru zona de munte, interdicția începe pe data de 5 noiembrie, are o durată de 140 de zile și încetează pe data de 25 martie.

Cea mai scurtă perioadă de interdicție este pentru zona de câmpie, are 115 zile și se întinde din 15 noiembrie până la 10 martie.

Aceste perioade au fost stabilite pornind de la noile realități climatice din țara noastră. În condiţiile pedo-climatice ale României, perioadele cu risc mare de percolare sau scurgere din intervalul rece (toamnă-primăvară) sunt incluse în intervalul de timp în care temperatura medie a aerului este sub 5°C, pe baza seriilor de date climatice din perioada 1987 – 2017. Astfel, ținând cont de valorile de temperatură multi-anuale, s-a ales începutul perioadei de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice solide şi lichide data de la care temperatura medie a aerului scade sub 5°C, iar sfârşitul perioadei de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice solide şi lichide, data de la care temperatura aerului devine mai mare de 5°C.

Ca o noutate absolută apare și faptul că pe terenurile arabile având culturi de toamnă sau pe care se înființează culturi extratimpurii, pentru care data semănatului este în perioada de interdicţie, se pot aplica îngrășăminte chimice și în perioada de interdicție, în limita a maxim 50 kg N substanţă activă/ha, în funcţie de dezvoltarea fiziologică a plantelor și cu respectarea condițiilor de aplicare.

Pentru a evita orice incertitudini în ceea ce privește zonarea localităților în funcție relieful predominant din unitatea teritorial-administrativă, PA conține, în Anexa 3, un tabel referitor la acest aspect.

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: