Data publicării: 5 octombrie 2021

Noua platformă are o capacitate de 2957 de metri cubi/an și va oferi micilor fermieri din comuna vasluiană Vetrișoaia posibilitatea de a stoca în mod corespunzător bălegarul, cu respectarea noilor recomandări ale Programului de Acțiune și ale Codului de Bune Practici Agricole.

Managementul corespunzător al gunoiului de grajd reprezintă una din cele mai importante responsabilități ale crescătorilor de animale, pe de o parte, dar și ale autorităților locale, pe de altă parte. Atunci când cele două părți lucrează împreună, rezultatele nu întârzie să apară iar pentru apele din zonă se diminuează substanțial riscul de poluare cu nitrați.

Investiția se ridică la aproximativ 2,1 milioane lei, sumă ce acoperă amenajarea platformei și dotarea acesteia cu utilaje necesare bunei sale funcționări, din care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a asigurat cca. 93,7%, restul de 6,3% fiind plătit din bugetul local.

Și această platformă a fost construită în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, derulat de mai mulți ani sub coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, proiect care finanțează construirea de facilități comunale pentru managementul gunoiului de grajd, în beneficiul comunităților locale. Pe lângă platformă, UAT-ul a primit și un set de utilaje, constând în tractor, două remorci, încărcător frontal, vidanjă și mașină de împrăștiat gunoiul. Astfel, autoritatea locală poate implementa un sistem public de colectare a gunoiului de grajd de la micii fermieri și gospodari, care, altfel, nu ar avea mijloace de a gestiona corect bălegarul.

Finanțarea este asigurată de Guvernul României, dintr-un împrumut acordat de Banca Mondială, și se adresează exclusiv UAT-urilor care au fost selectate printr-un proces competitiv de depunere de Note Conceptuale.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 86 de comunități locale.