Data publicării: 16 decembrie 2020

Păstrarea și îmbunătățirea calității apei este un obiectiv esențial pentru asigurarea unui viitor mai bun în Europa. În acest cadru s-au înscris și discuțiile și deciziile adoptate săptămâna trecută în Comisia pentru Mediu a Parlamentului European.

Mai puțin de jumătate dintre apele Europei sunt în stare bună!

Acordul cu statele membre asupra Directivei privind apa potabilă a fost aprobat cu 73 de voturi pentru, două împotrivă și cinci abțineri. Noile reguli vor îmbunătăți calitatea apei de la robinet prin restrângerea limitelor maxime admise pentru anumiți poluanți, cum ar fi plumbul și unele bacterii. De asemenea, noul acord își propune să reducă poluarea cu plastic, încurajând utilizarea apei de la robinet. Acest lucru ar putea fi realizat prin furnizarea de apă gratuită sau în schimbul unei sume reduse în clădirile publice, precum și clienților din restaurante, cantine și servicii de catering.

Comitetul a adoptat, de asemenea, o rezoluție privind punerea în aplicare a legislației UE privind apa cu 68 de voturi pentru, două împotrivă și zece abțineri.

Parlamentarii sunt de acord cu evaluarea Comisiei conform căreia Directiva-cadru privind apa (DCA) este adecvată scopului și nu ar trebui revizuită, dar, în același timp, ei arată că jumătate din corpurile de apă din UE nu sunt încă în stare bună și că obiectivele DCA nu au fost încă atinse. Acest lucru se întâmplă, în principal, din cauza finanțării necorespunzătoare, a implementării lente și aplicării insuficiente. Principiile „de precauție” și „poluatorul plătește” nu sunt puse în aplicare în mod corespunzător, iar multe state membre utilizează derogări mult prea largi, spun ei.

Rezoluția subliniază că obiectivele DCA trebuie să fie mai bine integrate în politicile sectoriale, în special în agricultură, transporturi și energie, pentru a fi pe deplin conforme cu DCA și pentru ca toate apele de suprafață și subterane să atingă „o stare bună” până cel târziu în 2027.

Parlamentarii solicită statelor membre să reducă utilizarea îngrășămintelor chimice și a pesticidelor și solicită integrarea și implementarea acestor obiective în planurile strategice naționale în cadrul politicii agricole a UE. Sunt necesare acțiuni suplimentare în ceea ce privește substanțele chimice și poluanții, politicile de tarifare a apei, hidroenergia și tratarea apelor uzate urbane, mai consideră eurodeputații.

În timp ce Directiva-cadru privind apa a stabilit protejarea a 110.000 de corpuri de apă de suprafață în UE, implementarea a lăsat de dorit. Mai puțin de jumătate din corpurile de apă ale UE sunt în stare bună la această oră, chiar dacă termenul-limită pentru atingerea acestui obiectiv a fost în 2015.

În concluzie, respectarea tuturor măsurilor privind evitarea poluării apelor trebuie respectate cu strictețe maximă, dacă dorim ca urmașii noștri să aibă un viitor mai bun!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: