Data publicării: 10 februarie 2022

Noua platformă din localitatea Călăţele, judeţul Cluj, asigură accesul facil al tuturor crescătorilor de animale din zonă la o infrastructură conformă pentru stocarea gunoiului de grajd, așa cum prevede Programul de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole. Se evită, astfel, depozitarea gunoiului de grajd direct pe pământ, fapt care duce la poluarea apei freatice cu nitrați.

Investiția Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, dezvoltată prin Unitatea de Implementare a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, a susținut intențiile autorității locale, care a dorit să asigure micilor fermieri și gospodarilor condiții corespunzătoare de depozitare a gunoiului de grajd, pe o platformă comunală cu o capacitate de stocare de 1.890 mc/an.

Valoarea totală a acestei investiții se ridică la 2.098.470 lei cu TVA, din care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a contribuit cu 2.007.484 lei, restul de 90.986 lei fiind asigurat din contribuția locală. Investiția acoperă construirea, amenajarea platformei și dotarea acesteia cu utilaje necesare bunei sale funcționări, UAT-ul primind și un set de utilaje alcătuit din: un tractor, două remorci, un încărcător frontal, o vidanjă și o mașină de împrăștiat compostul rezultat (mranița).

Astfel, prin proiectul MMAP – „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN) – autoritatea locală poate implementa un sistem public eficient de colectare a gunoiului de grajd de la micii fermieri și gospodari, care nu ar avea altfel mijloace de a gestiona corect bălegarul. Depozitarea incorectă a gunoiului de grajd, direct pe pământ, are ca efect poluarea pânzei freatice prin creșterea concentrației de nitrați în apa din fântânile locuitorilor, puțuri sau alte surse necentralizate.

De gestionarea platformei se va ocupa UAT-ul localității beneficiare, rezultatele în ceea ce privește colectarea și gestionarea gunoiului de grajd, în strictă conformitate cu reglementările naționale în vigoare, urmând să fie monitorizate de MMAP.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 85 de comunități locale.